Herbeluister

Studenten Sociaal Werk starten welzijnsproject

Zes studenten Sociaal Werk aan HoGent hebben voor het opleidingsonderdeel ‘Maatschappelijk Project: armoedebestrijding en sociale ongelijkheid’ een project op poten gezet ten voordele van Welzijnszorg.