Nieuws Ninove

Vlaamse regering verleent omgevingsvergunning voor betwiste windturbine in Nederwijk-Oost

De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de bouw van één van de twee omstreden windturbines die Engie in Ninove had gepland. Het gaat om de turbine op het voormalige industrieterrein in Nederwijk-Oost. De turbine in de Dendermeersen kreeg geen goedkeuring. De plannen stuitten op veel verzet en het stadsbestuur wil in beroep gaan tegen de beslissing. Net als veel omwonenden vreest het bestuur dat de windturbine te dicht bij de woningen zal staan.

Het elektriciteitsbedrijf Engie heeft eerder dit jaar een aanvraag ingediend bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid om twee windturbines in Ninove te plaatsen, één in het oude industriepark in Nederwijk-Oost en één in de omliggende weiden in de Denderstraat-Dendermeersen. Het stadsbestuur van Ninove gaf een negatief advies voor de bouw van de twee windturbines. Dat kwam dan ook niet als een verrassing na de verschillende petities die buurtbewoners begonnen tegen de komst van de nieuwe windturbines. Ze maakten zich onder meer zorgen over de mogelijke geluidsoverlast en impact op de nabijgelegen woningen. Als gevolg hiervan paste Engie haar vergunningsaanvraag in zekere mate aan.

De stad Ninove mocht enkel advies geven over het dossier en het openbaar onderzoek organiseren, terwijl de uiteindelijke beslissing over de vergunning bij het departement Omgeving lag. De Vlaamse regering heeft nu besloten om gedeeltelijk in te gaan op de aanvraag van Engie. De windturbine langs Nederwijk-Oost 275 wordt vergund, maar de turbine in de Dendermeersen wordt geweigerd, omdat het de watertoets niet doorstaat.

Het Ninoofse college van burgemeester en schepenen gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen-Vooruit) wordt geen rekening gehouden met de vele bezwaarschriften en het negatieve advies van de stad Ninove. Er werden dan ook verschillende petities met honderden handtekeningen ingediend. Die geven een duidelijke indruk dat meerdere bewoners de komst van de turbines in hun woonomgeving niet zien zitten.

De beslissing zal vanaf vrijdag hier te raadplegen zijn via onder projectnummer OMV_2023105411, maar ook op de website van de stad Ninove.

Voor meer informatie kan je ook hier terecht bij de dienst leefmilieu na afspraak of telefonisch via 054 50 50 50.