Nieuws Ninove

Rijbewijs afhalen of identiteitskaart vernieuwen? Alle administratieve dienstverlening binnenkort op nieuwe locatie

Vanaf maandag 27 maart verhuist alle administratieve dienstverlening van de stadsdiensten van het stadhuis aan de Centrumlaan 100 naar het nieuwe balieplein in de Bevrijdingslaan 7 in Ninove.

Waar inwoners van Ninove tot voor kort in het stadhuis moesten zijn voor het ophalen van hun rijbewijs, identiteitskaart, aanvragen van een bouwvergunning of een milieuvergunning, het aankopen van een geschenkbon, etc. worden ze vanaf eind maart aan de overkant van de binnenkoer verwacht. Waar tot zeer recent het vaccinatiecentrum gevestigd was, bevinden zich nu de diensten bevolking, vreemdelingen en burgerlijke stand, mobiliteit, lokale economie, ruimtelijke ordening, huisvesting, openbare werken en leefmilieu.

Vanaf nu spreken we over stadhuis site Bevrijdingslaan en stadhuis site Centrumlaan. Site Centrumlaan wordt het representatieve gedeelte, met de gemeenteraadzaal, vergaderlokalen en de burelen van de burgemeester en schepenen. Ook de algemeen directeur zal daar een kantoor houden. Het archief en een aantal ondersteunende diensten blijven ook hier gehuisvest.

Afsprakenmodule uitgebreid

Tot voor kort kon je enkel voor dienst burgerzaken online een afspraak boeken. Vanaf nu kan dat ook voor de dienstverlening van de sector grondgebiedzaken. Een afspraak nodig met iemand van de dienst leefmilieu, openbare werken, lokale economie, ruimtelijke ordening, huisvesting of mobiliteit? Die kun je online vastleggen via de website van Stad Ninove. Uiteraard kun je ook nog steeds telefonisch een afspraak maken via 054 50 50 50.

Op afspraak

Het balieplein is enkel toegankelijk op afspraak. Burgers moeten dus eerst online of via het algemeen nummer 054 50 50 50 een afspraak maken. Op die manier worden lange wachttijden vermeden, en kunnen dossiers ook beter voorbereid worden tegen de afspraak. Enkel het oppikken van bv. een rijbewijs of reispas kan zonder afspraak tijdens de openingsuren van het gebouw (elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur, maandag tot en met woensdag ook van 14 uur tot 16 uur, donderdag ook van 16 uur tot 19.45 uur, vrijdagnamiddag gesloten). De balie is tijdens die uren ook open voor zaken als de aankoop van een geschenkbon, het ophalen van een afvalkalender en meer.

“We streven naar een optimale dienstverlening en deze verhuis zal daar ongetwijfeld toe bijdragen, we voldoen hiermee ook aan één van de belangrijkste aanbevelingen uit het auditrapport”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Het afsprakensysteem wordt nog meer geoptimaliseerd en het aantal loketten wordt uitgebreid. We blijven ook verder inzetten op digitalisering via het thuisloket, ook het project ‘gemeente zonder gemeentehuis’ met als trekker de stad Mechelen krijgt stilaan vorm.”