Nieuws Ninove

Stadsbestuur Ninove geeft ongunstig advies over windturbines

Het Ninoofse stadsbestuur gaf op maandag 5 februari ongunstig advies aan het departement Omgeving. Het elektriciteitsbedrijf Engie heeft eerder dit jaar een aanvraag ingediend bij het departement om twee windturbines in Ninove te plaatsen, één in het oud industriepark en één in de omliggende weiden.

Het schepencollege van Ninove haalde meerdere argumenten aan om de aangevraagde windturbines van Engie af te wijzen. Dat ze zouden zorgen voor veel geluidsoverlast voor de omwonenden is vanzelfsprekend. Ten tweede is de ruimte te klein om extra turbines op te bouwen. Daarnaast zouden de bouwwerken de Abdijkerk – een beschermd monument en historisch herkenningspunt in Ninove – kunnen beschadigen. Er is ook meer onderzoek vereist om de invloed van de turbines op de fauna en flora beter te kunnen inschatten, waaronder nog argumenten.

De stad diende het openbaar onderzoek te organiseren. Er werden 133 analoge en 44 digitale bezwaren ingediend. Twee petities met in totaal 332 handtekeningen tonen aan dat de bewoners allesbehalve overtuigd zijn over de komst van windturbines in hun woonomgeving.

“De windturbines stroken niet met een goede ruimtelijke ordening; de impact op mens, gezondheid, landschap en natuur is immens door de nabijheid van de stadskern”, vertelt Stijn Vermassen, schepen voor Leefmilieu. “Het bestuur is voorstander van windturbines als groene stroom, maar de impact op de omgeving moet binnen aanvaardbare normen blijven. Dat is hier niet het geval.”

Schepen Katie Coppens (Samen), bevoegd voor ruimtelijke ordening, voegde nog het volgende toe: “De vraag is of het ongunstige advies van het stadsbestuur enige invloed zal hebben op de uiteindelijke beslissing. De Vlaamse overheid kan dit advies nog altijd weerleggen, maar dat het het dossier beïnvloedt is sowieso al gebleken.”