Nieuws Ninove

Stad peilt naar ervaring op nieuw balieplein

De stad Ninove start een bevraging over de ervaringen van de burger met het vernieuwde balieplein in het stadhuis, site Bevrijdingslaan. Via deze bevraging wil de stad meer zicht krijgen op de tevredenheid over de werking van het balieplein.

Wie tussen 20 november en 20 december op het balieplein aan de Bevrijdingslaan komt, wordt mogelijk aangesproken om te antwoorden op een korte vragenlijst. Via deze bevraging wil de stad meer zicht krijgen op de tevredenheid over de bereikbaarheid van het balieplein, het werken op afspraak, de wachttijden en de dienstverlening aan onthaal en loketten. Op basis van de resultaten wil de stad haar lokettenwerking nog meer op de wensen en noden van de burger afstemmen.

Praktisch

De enquête loopt van 20 november tot 20 december ter plaatse op het balieplein, Bevrijdingslaan 7. Vrijwilligers zullen met de bezoekers de vragenlijst overlopen en de antwoorden via tablet ingeven.

De resultaten zullen o.a. te lezen zijn op het online participatieplatform