Nieuws Ninove

Stad Ninove koopt 2 extra elektrische dienstwagens

De stad kocht twee extra elektrische wagens voor de dienstverplaatsingen van haar personeel. De auto’s – een Hyundai Ioniq en een Renault Zoë – zijn 100% elektrisch aangedreven en hebben een rijbereik van meer dan 300 km.

Door de aankoop beschikt de stad nu over 3 elektrische wagens voor haar dienstverplaatsingen. Daarnaast heeft de stad ook nog 2 elektrische fietsen voor de kortere dienstverplaatsingen.

Enkel voor stadspersoneel

Schepen voor leefmilieu en klimaat Wouter Vande Winkel benadrukt dat de wagens niet enkel voor het stadspersoneel zullen dienen. “In een latere fase zullen de auto’s ook ingeschakeld worden in een autodeelsysteem. Op die manier zullen ook burgers de wagens kunnen gebruiken voor hun verplaatsingen. De wagens worden aan het stadhuis gestald en zullen dus vlot bereikbaar zijn voor de inwoners.”

In functie van het deelproject koos de stad voor een kleine stadswagen en een gezinswagen, om de inwoners de kans te geven beide types te kunnen proberen. De leveranciers van de wagens – Garage Schokkaert en Valckenier Group – vinden het deelproject een positieve zaak: “Veel mensen twijfelen nog of elektrisch rijden in de praktijk wel voor hen werkt, een deelwagenproject kan dat vertrouwen opbouwen om de overstap te maken.”

Klimaatneutraal

De aankoop kadert in de klimaatdoelstellingen van de stad om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Voor de aankoop kon de stad rekenen op een subsidie van de Vlaamse overheid in het kader van lokale energieprojecten. De stad zet fors in op een algemene vergroening van het eigen wagenpark om de klimaatdoelstellingen te halen. “De aankoop van 8 volledig elektrische lichte vrachtwagens voor de technische dienst is gestart,” vertelt schepen voor technische uitvoering Marc Torrekens, “die worden in de loop van volgend jaar geleverd.”