Nieuws Ninove

Stad start partnerschapsproject N-impact

Project N-impact is het nieuwe partnerschapsproject van de stad Ninove. De stad werkt samen met verschillende organisaties zoals vzw Copact, Groep Intro, Knipperkot en vzw de Kiem om haar meest kwetsbare inwoners te helpen. Ze willen deze mensen weer succes laten ervaren door ze naar de juiste partner te verwijzen, zodat ze stapsgewijs kunnen terugkeren naar de maatschappij. Het project is flexibel en past zich aan elke deelnemer aan, met aandacht voor het aanpakken van randproblemen.

Deelnemers van dit nieuwe partnerschapsproject – 18+’ers met een leefloon – kampen vaak met een veelzijdige problematiek. Van verslaving tot psychische problemen, een fysieke beperking, onvoldoende taalkennis, dakloosheid, etc. Op korte termijn vinden ze moeilijk hun weg naar de arbeidsmarkt. Met het N-impactproject doet de stad extra inspanningen om deze groep toch positieve ervaringen aan te reiken en hen zo terug in de maatschappij te helpen.

Opdoen van succeservaringen

De partners in het project vind je hieronder:

  • vzw Copact: staan in voor de coördinatie van het project
  • Groep Intro: biedt laagdrempelig en coöperatief atelierwerk zoals eenvoudige montage-opdrachten, verpakkingswerk, naai- of houtateliers aan
  • vzw Knipperkot: biedt time-out in een groene omgeving aan jongeren en jongvolwassenen
  • vzw De Kiem: biedt individuele begeleiding rond verslavingsproblematiek)

Minstens één keer per maand zitten de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis rond de tafel met de partners. Samen bespreken ze welke kwetsbaren baat kunnen hebben bij het project, en welk traject (doorstroming naar het werkatelier, Knipperkot of De Kiem) het beste is.

Door de meest kwetsbaren te laten doorstromen naar plekken waar ze kleine succeservaringen kunnen opdoen, wordt hun persoonlijke groei gestimuleerd. De deelnemers leren terug verantwoordelijkheden opnemen en structuur te brengen in hun dag. Op termijn helpt dit om hen terug te laten meedraaien in de maatschappij.