Nieuws Ninove

Stad Ninove lanceert online tool ‘Ninove in Cijfers’

Op de website van de stad Ninove is een nieuwe online databank te vinden. ‘Ninove in Cijfers’ geeft de belangrijkste kerncijfers van Ninove op een overzichtelijke manier weer. Deze tool moet het makkelijker maken om cijfermateriaal over Ninove te vinden.

De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen lokale besturen wordt de laatste jaren groter. De stad krijgt vaak vragen van studenten in kader van een thesis, maar ook inwoners, ondernemers en beleidsmedewerkers zijn geregeld op zoek naar cijfermateriaal.

Via ninove.incijfers.be kunnen cijfers over demografie, wonen, onderwijs of economie nu snel en efficiënt worden opgezocht. Met de tool kunnen gebruikers ook zelf tabellen en grafieken samenstellen. Met één druk op de knop kan het resultaat worden vergeleken met gemeenten van dezelfde grootte of van dezelfde provincie.

Schepen Joost Arents is blij met deze stap: “De stad kan nu ‘data gedreven’ werken en op basis van data de nodige beleidsanalyses maken. We zetten zo verdere stappen richting een digitale organisatie, iets waar we hard op inzetten.”

Praktisch

Op ninove.incijfers.be wijzen thematische iconen de weg naar de verschillende keuzeonderwerpen zoals demografie, wonen, onderwijs of economie. Elk thema geeft toegang tot een overzicht van de voornaamste kerncijfers.

Samenwerking

De cijfers komen rechtstreeks van de statistische diensten van de verschillende overheden, en worden regelmatig geüpdatet. De site is een samenwerking tussen Team Stedenbeleid van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur, Provincies in Cijfers, de Vlaamse Centrumsteden en de stad Ninove.

‘Ninove in Cijfers’ vind je hier.