Nieuws Ninove

N-VA Ninove eist respect voor beslissing van gouverneur

Net als vorig jaar zal N-VA gemeenteraadslid Karolien De Roose een klacht indienen bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen tegen de gunning voor een kunstboom in de Beversteeg. 

Vorig jaar vernietigde Gouverneur Carina Van Cauter de onderhandse toekenning van een kunstwerk in de Beversteeg/doorsteek Watté. Dat gebeurde na een klacht van N-VA gemeenteraadslid Karolien De Roose, die van de gouverneur over de hele lijn gelijk kreeg.

Via verschillende schriftelijke vragen is De Roose het megalomane project, dat de Ninoofse belastingbetaler ondertussen al meer dan 2 miljoen euro heeft gekost, van nabij blijven opvolgen. “Hoewel ik begin mei nog info kreeg in verband met terugvordering van betaalde voorschotten, werd toen met geen woord gerept over de nakende beslissing van het schepencollege om de gunning opnieuw toe te kennen aan dezelfde kunstenaar voor hetzelfde werk, maar met een aangepaste motivering”, aldus De Roose. 

Volgens de motivering van het stadsbestuur zou het plaatsen van de kunstboom bijdragen tot een oplossing voor de klimaatcrisis en ons nauwer tot de natuur brengen. N-VA voorzitter Steven Vanden Berghe vindt dat we in Ninove nood hebben aan meer groen in de binnenstad, en dat het planten van echte bomen een veel duurzamere en goedkopere oplossing zou geweest zijn dan een kunstboom. 

N-VA Ninove is van oordeel dat schepen Triest (Open Vld), die halsstarrig zijn metalen boom van €100.000 euro moet en zal geplaatst zien op zijn prestigeproject, opnieuw de wet op de overheidsopdrachten niet heeft gerespecteerd. De Roose zal dus opnieuw klacht indienen bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen om de gunning te vernietigen.