Denderwindeke Nieuws

Winnik Omarmt maakt van Denderwindeke zorgzame buurt

Stad Ninove kreeg van de Vlaamse Overheid een subsidie in het kader van het project ‘Zorgzame buurten’. Ninove focust op Denderwindeke met de opstart van ‘Winnik omarmt’.

In het teken van dit project werden vier actiepunten opgelijst samen met de buurtbewoners. Rond die vier punten zullen vier werkgroepen concrete acties uitwerken:

  • proper en veilig Denderwindeke
  • sociaal netwerk versterken
  • buren helpen buren
  • aangenaam Denderwindeke

Het project is bedoeld voor iedere inwoners van Denderwindeke, ongeacht leeftijd, mate van mobiliteit of dat men al dan niet zorgbehoevend is. De uitvalsbasis voor ontmoetingen en activiteiten wordt het Ontmoetingscentrum aan de Edingsesteenweg 378.

Schepen van sociale zaken, Veerle Cosyns, is hoopvol voor de toekomst en hoopt te leren uit de ervaringen in Denderwindeke om zo later uit te breiden naar andere dorpen.

Dit zijn de acties van ‘Winnik omarmt’ dit voorjaar:

  • Zwerfvuilactie (zaterdag 25 maart, 10u – 12u) @ Ontmoetingscentrum Denderwindeke: opruimactie met aansluitend tas verse soep.
   → deelname voor 10 maart bevestigen via rozemiesteyaert50@gmail.com of 0474 12 32 25
  • Wandeltocht en gezellige babbel (dinsdag 21 maart, 14u – 16u) @ Ontmoetingscentrum Denderwindeke: wandeling van 5 of 7 km met aansluitend warme chocomelk of koffie met gebak.
   → deelname voor 10 maart bevestigen via jean-paul.langhendries@telenet.be of 0477 72 41 677

Voor de pijler ‘buren helpen buren’ kunnen de inwoners van Denderwindeke zich aanmelden via magda.bicke@skynet.be of 0472 23 31 77 om hulp te geven óf te ontvangen. Hulpaanvraag en -aanbod wordt dan aan elkaar gekoppeld.

De werkgroep ‘aangenaam Denderwindeke’  zoekt nog geëngageerde inwoners die infomomenten willen voorzien rond gezondheidsthema‘s als preventie, zorgverlening, gezondheidsbevordering en levenskwaliteit. Wie zich hiervoor wil inzetten kan zijn gegevens doorgeven via senioren@ninove.be of 054 50 50 50.