Nieuws Ninove

Vraag nu je speelstraat aan

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is het opnieuw mogelijk om een straat als speelstraat in te richten. Dat betekent dat ze voor bepaalde uren volledig afgesloten is voor het verkeer. Alleen de bewoners mogen de straat in, maar dan wel stapvoets.

De inwoners van Ninove kunnen vóór maandag 10 juni een speelstraat aanvragen. Om in aanmerking te komen al speelstraat moet deze gelegen zijn in:

  • een omgeving waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u
  • een straat of wijk met overheersend woonkarakter
  • een straat waar geen doorgaand verkeer passeert
  • een straat waar geen geregeld openbaar vervoer passeert

Het is evident dat ook de meerderheid van de bewoners uit de directe omgeving het initiatief volmondig moeten steunen. Daarom moet bij elke aanvraag een enquêteformulier waaruit blijkt dat de buurtbewoners uit de straat of de directe omgeving akkoord gaan met de inrichting van de speelstraat. Elke speelstraat moet ook een of meerdere straat- of wijkverantwoordelijken aanduiden die voor een vlotte communicatie zorgen en toezicht houden.

Je vindt hier het reglement, het aanvraag- en enquêteformulier.