Nieuws Ninove

Stad zoekt ideale invulling jeugdontmoetingsplek

De jeugddienst en jeugdraad Voesj gaan samen op zoek naar de ideale invulling van een jeugdontmoetingsplek in Ninove. En de jeugd kan en mag daar haar inbreng geven!

 De eerste stap is een korte bevraging bij 13 tot 26-jarigen over hoe zij de ideale invulling van een jeugdontmoetingsplek in Ninove zien. De enquête loopt in de maand juni via mijn.ninove.be. Daarna richten de jeugdraad en Voesj een denkgroep op die op basis van het resultaat van de enquête verder zal brainstormen over het hoe en waar.

Burgmeester Tania De Jonge, bevoegd voor jeugd: “Wij geloven in de talenten en capaciteiten van onze jeugd. Daarom willen we hen mogelijkheden bieden om zich volop te ontplooien, op hun manier. Een centrale ontmoetingsplek op hun maat kan hierbij een belangrijke factor zijn. Het is daarom belangrijk dat deze jeugdontmoetingsplek een antwoord biedt op de wensen van de Ninoofse jeugd en niet zomaar wordt neergepoot. Daarom lanceren we een korte enquête over wat zo een ideaal jeugdhuis moet zijn. De resultaten daarvan kunnen ons op de juiste weg zetten”.