Denderwindeke Nieuws

Stad zet in op zorgzame buurt in Denderwindeke: ‘Winnik omarmt’

Het team senioren van het Sociaal Huis Ninove werkt de komende jaren aan de uitbouw van Denderwindeke als zorgzame buurt. 

Een zorgzame buurt is een buurt waar zorgbehoevende inwoners de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen. Zo blijven ze comfortabel thuis in hun vertrouwde buurt wonen.

Inwoners van Denderwindeke krijgen tussen 27 juni en 17 juli een uitnodiging in de bus om via een vragenlijst aan te geven hoe zij zich voelen in hun buurt. Is er bijvoorbeeld nood aan babbelbanken in de straat, of een ontmoetingscentrum waar jong en oud kan aankloppen? De stad roept de inwoners op om deze enquête zeker in te vullen. De resultaten van de enquête zullen de basis vormen voor zorgzame initiatieven in Denderwindeke onder de noemer ‘Winnik omarmt’. 

“De coronacrisis bracht veel stress, onzekerheid en sociaal isolement met zich mee. Dit heeft een serieuze impact gehad op het psychisch welzijn van mensen”, zegt schepen voor Sociale Zaken en Ouderenzorg Veerle Cosyns. Maar de coronacrisis zorgde ook voor nieuwe solidariteit. Vooral het belang van een sociale warme buurt werd blootgelegd. Niet enkel in Ninove en haar dorpen, maar in heel Vlaanderen ontstonden inspirerende voorbeelden van zorgzame buurten. Buurten waar jong en oud dichtbij huis de nodige steun, hulp, troost, warmte en solidariteit vinden.

Vlaanderen wil deze zorgzame buurten uitbreiden en verduurzamen omdat mensen die om welke reden dan ook hulpbehoevend zijn op die manier langer comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen dankzij de nodige hulp of ondersteuning van buren, zorgverleners of anderen.”

Er werden financiële middelen vrijgemaakt om 100 buurtprojecten te steunen. ‘Winnik omarmt’ in Denderwindeke is een van deze ondersteunde projecten.