Nieuws Ninove

Ninove bekijkt afbouw poetsdienst en maaltijden aan huis

De stad nam in het meerjarenplan 2020-2025 een evaluatie van het aanbod aan thuiszorgdiensten op. De stad biedt deze service momenteel nog zelf, maar wil nagaan of dit nog een meerwaarde heeft.

 Ander aanbod

Naast de stad bieden meer en meer firma’s poetsdienst aan huis en maaltijden aan huis aan, vaak voor een vergelijkbaar tarief. Daarnaast liggen de (loon)kosten voor deze diensten voor een openbaar bestuur een stuk hoger dan voor andere firma’s. Het overdragen van deze diensten schept de mogelijkheid om het eigen aanbod verder uit te breiden, zoals de werking het Mobiel Sociaal Huis of Ergotherapie aan huisZo kan de stad nog meer tegemoet komen aan de trend dat senioren liefst zo lang mogelijk in hun eigen woonst blijven alvorens de stap te zetten naar een woonzorgcentrum of een serviceflat.

 De stad wil tegen de zomer met een uitgewerkt plan van aanpak naar buiten komen. Dan moet duidelijk zijn hoe de overdracht precies in praktijk zal gebracht worden, op welke begeleiding de huidige gebruikers kunnen rekenen, en hoe de stad de financiële bijdrage voor de gebruikers zal berekenen. De praktische uitvoering start ten vroegste in het najaar.

 Evaluatie nodig

Verschillende redenen zetten aan tot deze evaluatie. Schepen voor personeel Joost Arents: “Een aantal materialen die een behoorlijke investering vragen, zoals de wagens en warmhoudkarren, zijn aan vervanging toe. Daarnaast gaan ook enkele personeelsleden van deze diensten binnenkort met pensioen. Dan stelt zich altijd de vraag of het nuttig is om deze te vervangen, zeker als er zich andere opportuniteiten aanbieden. Tel daarbij het systeem van dienstencheques dat ertoe geleid heeft dat andere aanbieders voor de poetsdienst aan huis goedkoper zijn voor de meeste van onze klanten, en een evaluatie dringt zich op.”

 Geen prijsverhoging

Schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns: “Het is logisch om na te gaan hoeveel meerwaarde we creëren met het gebruik van publieke middelen. Bieden we de juiste diensten aan? Zijn er andere aanbieders die dezelfde diensten kunnen aanbieden? En vooral: kunnen wij als openbaar bestuur geen ander aanbod creëren, als antwoord op vragen waar onze inwoners nu nergens mee terecht kunnen? Een eventuele overdracht zou er kunnen voor zorgen dat we ons aanbod kunnen verruimen: ik denk daarbij aan een uitbreiding van de werking van het Mobiel Sociaal Huis en aan de dienst Ergotherapie aan Huis. Met een uitbreiding van het aanbod van die diensten, ondersteunen we de senioren van onze stad die alsmaar langer willen blijven thuis wonen.”

 De stad zal bij de overweging sowieso meenemen dat bij een eventueel afschuiven naar de privésector de huidige gebruikers dezelfde kwaliteit van dienstverlening zullen krijgen. De dienstverlening mag voor hen ook niet duurder worden dan het vandaag bij de diensten van de stad is.