Nieuws Ninove

Ninoofse handelskern krijgt complete make-over

Het stadsbestuur van Ninove investeert 2,5 miljoen euro in een gezellig, bereikbaar handelscentrum.

Het stadsbestuur van Ninove is gestart met de informatieronde over de vernieuwing van de handelskern in het hart van de stad. De stad wil de zone van het Oudstrijdersplein tot de Lavendelstraat en de Biezen- en Kaardeloodstraat volledig heraanleggen. Het doel is een aantrekkelijke handelskern te maken met vlot bereikbare handelszaken.

Het ontwerp voorziet in een grote centrale terraszone van het oud stadhuis tot de nieuwe Beversteeg en een kleinere terraszone ter hoogte van de dekenij. Tussen die locaties voorziet het ontwerp in een iets klassieker profiel met parkeerzones. “Op die manier willen we de handelszaken makkelijk bereikbaar houden, maar zetten we ook helemaal in op een aangename winkelervaring”, vertelt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel. “De auto is dus zeker welkom, maar moet zich aanpassen aan de bezoekers van de handelskern.”

De handelskernvernieuwing is de logische vervolgstap op de Beversteeg als link tussen het Ninia Shopping Center en het Oudstrijdersplein. “Met de opwaardering van deze zone willen we de oudere handelskern nog meer inkapselen in de grotere commerciële zone in de binnenstad”, geeft Vande Winkel nog mee. “We hopen dat de zone tot de gezelligste van de stad zal uitgroeien.”

Minder auto’s, toch bereikbare handelszaken

De toegankelijkheid van het gebied voor autoverkeer zal wellicht een heikel thema worden in het overleg met de handelaars. “Om die reden voorzien we nu al dat elke parkeerplaats in het ontwerp op elk moment omgevormd kan worden tot een Shop & Go-plaats”, vertelt schepen van Lokale Economie en Parkeerbeleid Alain Triest, “Op die manier kunnen we meteen ingrijpen indien de bereikbaarheid voor bepaalde zaken problematisch blijkt of indien er door de komst van een nieuwe handelszaak nood is aan extra capaciteit.”

Duurzaam en klimaatrobuust ontwerp

Het bestuur kiest bij de heraanleg van de zone voor duurzame, CO²-neutrale betonklinkers. Er wordt ook gekozen voor ondergrondse boombunkers om het ontwerp klimaatrobuust te maken. De boombunkers moeten het regenwater langer vasthouden en bomen de kans geven om maximaal te groeien. Deze zogenaamde toekomstbomen gaan lang mee en vangen hittestress op tijdens de lange zomermaanden.

Burgemeester Tania De Jonge is alvast blij dat er werk wordt gemaakt van de handelskernvernieuwing: “We willen absoluut werk maken van een aantrekkelijke binnenstad waar onze lokale handelaars kunnen groeien en bloeien. Volgende week staat het overleg met de handelaars en horeca-uitbaters gepland en we hopen tot een gedragen voorstel te komen.”