Nieuws Ninove

Luminus trekt omgevingsvergunning voor bouw van nieuwe windturbine in

Energieleverancier Luminus trekt zijn plannen in voor de bouw van een windturbine in het industriepark van Ninove. De stad gaf eerder al een negatief advies. Daar komt nu het ongunstig advies van de de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie bovenop.

Ninove heeft eerder al een negatief advies gegeven voor de bouw van een windturbine op het industriepark aan de Pamelstraat-Oost. Dat kwam er na een ongunstig advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC). De commissie oordeelde dat er niet kan uitgesloten worden dat er een betekenisvolle verstoring van (moeras)vogels of andere beschermde diersoorten zal zijn.

De stad hield ook rekening met de bezwaarschriften die door inwoners werden ingediend. De stad stapte tweemaal naar de commissie om er haar negatief advies te verdedigen. Maar Luminus maakt nu zelf een einde aan deze procedure en trekt de omgevingsvergunning in.

“Deze aanvraag van Luminus op het industriepark doorstaat de natuurtoets niet. Er kan namelijk niet uitgesloten worden dat deze windturbine de trekvogels (reigers) zal verstoren. Deze vergunningsaanvraag van Luminus werd dan ook op basis van deze negatieve natuurtoets geweigerd door de hogere overheid”, laat Schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen) weten.

Momenteel loopt nog een tweede dossier voor de bouw van twee andere windturbines door Engie. De stad diende ook voor dit dossier een ongunstig advies in. Maar in dit dossier werd nog geen definitieve beslissing genomen, omdat Engie nog aanpassingen wenste door te voeren.

Energieleverancier Luminus wil windturbine bouwen in Ninove