Nieuws Ninove

Aanvraag voor extra windturbine in Ninove

Projectontwikkelaar Aspiravi heeft bij de provincie Oost-Vlaanderen een omgevingsvergunning aangevraagd voor een windturbine. Langs de N28 tussen Ninove en Aalst staan momenteel 4 windturbines.

Deze turbine zou langs N28 komen, op het grondgebied Ninove net ten noorden van bedrijventerrein Doorn Noord. Voor de aanvraag loopt momenteel een openbaar onderzoek.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 5 november tot en met 4 december 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het dossier digitaal raadplegen via deze link met projectnummer OMV_2021133745. Inzage is mogelijk na afspraak per telefoon op het nummer 054 50 50 50 of per e-mail naar leefmilieu@ninove.be.

Informatiemoment op 16 november

Projectontwikkelaar Aspiravi zal op vraag van de stad Ninove een informatiemoment organiseren in de vorm van een webinar op 16 november om 19.30 uur. Alle informatie zal te vinden zijn op de website www.aspiravi.be/ninove