Nieuws Ninove

Habbekrats steunt komende 5 jaar kwetsbare jongeren

Op de gemeenteraad van 31 mei 2021 werd de aanstelling van jeugdwelzijnswerkorganisatie Habbekrats voor de komende vijf jaar goedgekeurd. Zij gaan vanaf 1 juni 2021 aan de slag in Ninove om maatschappelijk kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het vinden van hun plaats in de samenleving.

Habbekrats heeft als doel maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren wiens levenssituatie gekenmerkt is door structurele achterstelling of kansarmoede, meer participatiekansen te bieden en hun weerbaarheid te vergroten. Zij zetten in op de ontwikkeling van de talenten en persoonlijkheden van de jongeren, opdat zij een volwaardige plaats in de samenleving kunnen krijgen. Vanaf 1 mei vind je de jeugdopbouwwerkers van Habbekrats in jeugdcentrum De Kuip. Ze starten er met een omgevingsanalyse, en zullen er ook contacten leggen met de jongeren.

 Tania De Jonge, burgemeester en bevoegd voor jeugd: “De zorg voor kinderen en jongeren is voor onze stad een belangrijk aandachtspunt, jeugdopbouwwerk is dan ook ontzettend belangrijk. De gezondheidscrisis heeft ons keihard geconfronteerd met de kwetsbaarheid van onze kinderen en jongeren waardoor een heel sterk partnerschap nodig is om duidelijk te maken dat ze er niet alleen voor staan. Kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie hebben nood aan een vertrouwelijk aanspreekpunt waar ze zich goed voelen en een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar ze zichzelf kunnen zijn.”

Projectoproep jeugdopbouwwerk

Eind april loopt het contract met vzw Lejo liep af waardoor een nieuwe aanbesteding noodzakelijk was. Op begin maart lanceerde de stad dan ook een projectoproep voor de financiële ondersteuning van jeugdopbouwwerk voor de komende 5 jaar. Jeugdwelzijnswerkorganisaties kregen de kans om een dossier in te dienen en dit mondeling te verdedigen. Vzw Habbekrats kwam als sterkste kandidaat uit de projectoproep. Op de gemeenteraad van 31 mei werd de vzw aangeduid als laureaat.