Nieuws Ninove

Zoektocht naar pleeggezinnen voor kinderen uit leefgroep heeft boost nodig

Pleegzorg Oost-Vlaanderen en Vzw Amon werken samen om kwetsbare kinderen een plekje naast de leefgroep te bieden. Ondanks de aanwezige interesse in het project, merken de organisaties dat de zoektocht naar kandidaat-pleeggezinnen niet eenvoudig is.

Met het pilootproject ‘Partners in Parenting’ (P&P) sloegen Pleegzorg Oost-Vlaanderen en Vzw Amon in Zuid-Oost-Vlaanderen vorig jaar de handen in elkaar. “Hierbij gaan we op zoek naar pleeggezinnen die een kind uit één van de begeleidingstehuizen van vzw Amon in Kruisem, Zwalm en Ninove thuis kunnen opvangen”, zegt Anneleen De Roo, regiodirecteur bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen. “Dat engagement kan erg verschillen: van een wekelijks speelplekje, opvang bieden tijdens het weekend of in de vakantieperiode tot voltijds een kind in je gezin opnemen,… Er zijn veel mogelijkheden. Maar we zien dat er ondanks de grote belangstelling voor het project weinig mensen echt de stap zetten. Nochtans verblijven heel wat kinderen, voor wie het absoluut een verrijking zou zijn om te proeven van het gezinsleven, bij vzw Amon.”

“Hoe hard de begeleiders in de jeugdzorg ook hun best doen, opgroeien binnen een leefgroep is niet te vergelijken met opgroeien in een gezin”, vult Severine Van Der Schueren, coördinator van ‘Partners in Parenting’ verder aan. “Daarom gaan wij voor deze kinderen en jongeren op zoek naar pleeggezinnen die een rol willen opnemen in hun opvoeding en hen zoveel mogelijk ‘het normale gezinsleven’ laten ervaren. We geloven dat ze op deze manier meer ontwikkelingskansen krijgen.”

“Zoals de naam van het project zelf al zegt, gaan we aan de slag met alle verschillende partners in de opvoeding. De samenwerking tussen ouders, pleegzorgers, vzw Amon en pleegzorg Oost-Vlaanderen staat centraal. Als pleeggezin kan je tijdens dit traject rekenen op een zeer intensieve begeleiding van het multidisciplinair team van vzw Amon. De ouders en het pleeggezin staan er dus nooit alleen voor”, licht De Roo verder toe.

Op donderdag 20 april om 19u30 organiseren vzw Amon en Pleegzorg Oost-Vlaanderen een vrijblijvende infoavond over P&P in het Sociaal Huis in Oudenaarde. De organisaties hopen veel geïnteresseerden te mogen verwelkomen om hun zoektocht een serieuze boost te geven.

De infoavond is gratis, inschrijven is wel verplicht.