Nieuws Ninove

Werken Aalstersesteenweg afgerond

De werken aan het nieuwe kruispunt Aalstersesteenweg/Doorn Noord zijn sinds 30 november klaar. In totaal is zo’n 200 meter steenweg heraangelegd. De Aalstersesteenweg is opnieuw toegankelijk voor alle verkeer in de vooravond op maandag 30 november.

De werken moeten vlot en veilig verkeer voor zowel (vracht)wagens als voor fietsers en voetgangers mogelijk maken.

Komende van het kruispunt Den Doorn is een afzonderlijke voorsorteerstrook voor wie linksaf wil, aangelegd voor het verkeer richting het bedrijventerrein Doorn Noord. De weg diende daarom verbreed te worden, wat ook de vernieuwing van enkele verlichtingspalen met zich meebrengt. Door de lange levertermijn zullen deze pas in het voorjaar van 2021 geleverd en geplaatst worden. Om de veiligheid te garanderen, zal tijdelijke verlichting geplaatst worden.

Daarnaast zal het snelheidslimiet ter hoogte van deze strook tijdelijk verlaagd worden tot 50 km/u.

Tot slot worden op het nieuwe kruispunt verkeerslichten voorzien zodat de kruisende bewegingen, vooral voor fietsers en voetgangers, veilig kunnen verlopen.