Nieuws Ninove

Vraag tijdig je speelstraat aan

Tijdens de zomermaanden is het mogelijk om een straat als speelstraat in te richten, waardoor ze tussen bepaalde uren volledig is afgesloten van het verkeer. Tijdens de ‘speeltijd’ hebben alleen fietsers en auto’s van de bewoners toegang tot deze straat. De auto’s mogen enkel stapvoets rijden.

Om een straat te kunnen omtoveren tot een speelstraat moet ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

Ze moet gelegen zijn:

  • in een omgeving waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur
  • in een straat of wijk met overheersend woonkarakter
  • in een straat waar geen doorgaand verkeer passeert
  • in een straat waar geen geregeld openbaar vervoer passeert.

De meerderheid van bewoners uit de directe omgeving moet dit initiatief ook steunen. Daarom moet bij elke aanvraag een enquêteformulier ingediend worden waaruit blijkt dat de buurtbewoners uit de straat en de directe omgeving akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat. Het enquête- en aanvraagformulier is terug te vinden op www.ninove.be/speelstraat.

Aanvragen kunnen nog tot 10 juni doorgestuurd worden naar jeugd@ninove.be.