Nieuws Ninove

Vraag nu je speelstraat aan in Ninove

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus kunnen straten opnieuw speelstraten worden. Dat betekent dat ze tussen bepaalde uren volledig afgesloten zijn voor het verkeer. Enkel bewoners mogen de straat in, maar dan wel stapvoets.

Inwoners van Ninove kunnen vóór 10 juni een speelstraat aanvragen. Om in aanmerking te komen als speelstraat moet deze gelegen zijn in:

  • een omgeving waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur
  • een straat of wijk met overheersend woonkarakter
  • een straat waar geen doorgaan verkeer passeert
  • een straat waar geen geregeld openbaar vervoer passeert

Het aanvraagformulier moet vóór 10 juni 2023 ingediend worden bij de jeugddienst. Bij de aanvraag moet ook een enquêteformulier worden gevoegd waaruit blijkt dat de buurtbewoners uit de straat en de directe omgeving akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat. Meer informatie op www.ninove.be/speelstraten.