Nieuws Ninove

Schepen Vande Winkel neemt ontslag

Schepen van Openbare Werken & Mobiliteit en Leefmilieu & Klimaat Wouter Vande Winkel (Groen) neemt om persoonlijke redenen ontslag uit het schepencollege van Ninove.

Vande Winkel legt zijn mandaat als schepen voor het einde van het jaar neer. Groen zal geen opvolger aanduiden. De komende weken wordt in samenspraak met de andere coalitiepartners beslist op welke manier en wanneer de bevoegdheden worden overgedragen. Groen wenst te benadrukken dat het vertrek van Groen uit het stadsbestuur in geen geval tot de onbestuurbaarheid van de stad zal leiden. Over de grote dossiers werden concrete afspraken gemaakt met de coalitiepartners en ook het budget zal Groen mee goedkeuren.