Nieuws Ninove

Schepen Stijn Vermassen (Vooruit) weerlegt kritiek van oppositiepartij N-VA op slechte toestand van de wegen in Ninove

Oppositiepartij N-VA klaagt de slechte staat van de (trage) wegen in Ninove aan. “Ondanks de mooie beloftes bij het begin van de legislatuur, zien we bij iedere aanpassing van de meerjarenbegroting een afbouw van investeringen voor de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker”, klinkt het. Bevoegd schepen Stijn Vermassen (Vooruit) weerlegt die kritiek: “We investeren dit jaar 5 miljoen euro in het openbaar domein”.

De Ninoofse oppositiepartij N-VA kaart voor de zoveelste keer de slechte toestand van de (trage) wegen in Ninove aan. Bij het begin van de legislatuur werden volgens de partij beloftes gedaan die op de lange baan worden geschoven en zelfs niet worden uitgevoerd.

“Investeringen voor veilige fietscorridors naar het centrum, de ondersteuning van een fietssnelweg tussen Ninove en Aalst en geplande investeringen in fiets- en schoolstraten werden de voorbije jaren stelselmatig afgebouwd of geschrapt”, klinkt het.

Oplapwerk

“De fietsverbinding tussen de Spoorwegstraat en de Terrasstraat (Appelterre-Eichem/Outer) is een sprekend voorbeeld. Ik kaartte al meermaals de slechte staat van dit pad aan, maar mijn boodschap valt op een koude steen. Het werd ondertussen al voor de vierde of vijfde keer opgelapt, maar een structurele oplossing ontbreekt”, zegt Sam De Duffeleer van N-VA Ninove.

Volgens de partij beperkt de problematiek zich niet enkel tot de fiets- en wandelpaden in Ninove. “Ik denk dat iedereen wel een straat kan noemen die eens onder handen genomen mag worden. Wie langs Preulegem passeert bijvoorbeeld, zeker met de fiets, hoort het langs alle kanten rammelen door het loszittende wegdek, “zegt oppositieraadslid Jeroen Van Assche.

5 miljoen euro aan investeringen

Schepen voor Mobiliteit Stijn Vermassen weerlegt de kritiek van de oppositie. “Er zullen altijd wel plekken zijn die niet in orde zijn. Het is makkelijk om kritiek te hebben op zo’n ruim begrip als het openbaar domein. Voor mij is een masterplan belangrijk, om het openbaar domein in kaart te brengen en prioriteiten te stellen. Grote werken zijn vaak ingrijpend en zulke dossiers nemen meer tijd in beslag.”

Volgens de schepen werden er tijdens deze legislatuur wel degelijk werken uitgevoerd en staan er ook verschillende op de planning in 2024. “Er zullen dit jaar nog wat kleinere werken worden uitgevoerd, zoals enkel de asfaltlaag aanpakken. Zo zal het plein aan het station een nieuwe asfaltlaag krijgen, in afwachting van een volledige heraanleg. Dit jaar zullen er voor 5 miljoen euro investeringen zijn in het openbaar domein. Daar zit onder meer het plein aan de Abdijkerk bij en de vernieuwing van de handelskern.”