Nieuws Ninove

Onder vuur liggende vzw Ninoverend zet boekhouding online

Handelsvereniging vzw Ninoverend heeft haar boekhouding online gezet om transparantie te bieden en reageert voor het eerst uitgebreid op alle accusaties van Forza Ninove.

Forza Ninove nam de vereniging de voorbije maanden onder vuur, onder meer omdat de boekhouding niet volledig zou zijn, en liet uitschijnen dat er gesjoemeld is. “Misschien moeten we zelf eens nadenken om juridische stappen te zetten”, aldus de vzw.

Gemeenteraadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) eiste eerder al de ontbinding van vzw Ninoverend, de overkoepelende handelsvereniging die vorig jaar van start ging om Ninove te versterken als shoppingsstad. Op de gemeenteraad stelde hij dat er documenten ontbraken en dat de Raad van Bestuur van de vzw niet meer rechtsgeldig was samengesteld. Zijn partij liet ook uitschijnen dat sommige bestuurders persoonlijk vermogensvoordelen uit de vzw zouden hebben gehaald, wat verboden is, en dreigde met juridische stappen.

Het stadsbestuur moet nog beslissen of het de subsidie die ze toekent aan de vzw al dan niet stopzet. Eerder liet het bestuur wel al weten 100% transparantie te willen. De vzw vindt het vanzelfsprekend dat er een grote transparantie moet zijn. “Er wordt immers voor een groot deel met belastinggeld van de burger gewerkt”, vertelt voorzitter Pascal Carael namens vzw Ninoverend. “Ieder kwartaal werd onze boekhouding doorgenomen door de financiële dienst van stad Ninove, en ze werd steeds goedgekeurd. Pas na iedere goedkeuring van de boekhoudkundige documenten werden de subsidies uitbetaald aan de vzw. De facturen van de kwartaalafsluitingen waren telkens tijdig binnen bij de bevoegde diensten. Alle bankuittreksels voor de betalingen van de facturen komen zelfs op het stadhuis toe via post en niet bij de vereniging. De balans van de afsluiting door ons eigen boekhoudkantoor op 4 februari was tot op de eurocent dezelfde als die door stad Ninove opgemaakt op 28 februari.”

Geen onregelmatigheden vastgesteld

De vereniging haalt aan dat de financiële dienst van stad Ninove nogmaals officieel heeft bevestigd dat er zich geen financiële onregelmatigheden hebben voorgedaan, en ook dat een onafhankelijk advocatenkantoor, aangesteld door de stad, geconcludeerd heeft dat er geen enkele abnormale fee is doorgerekend of betaald voor de reservering van bepaalde activiteiten van de vzw. “Forza Ninove beweert echter wel dat er tot 138% werd uitbetaald. Dit dekt een halve waarheid: het gaat om slechts één factuur van 132 euro. Er wordt echter geen enkele melding gemaakt van het omgekeerde principe: dat er op de betaling van andere facturen, met veel duurdere artiesten, tussen de 10 à 15% is gerekend, terwijl er in dit milieu normaal (veel) hogere percentages worden toegepast.”

De vzw geeft toe dat ze geen voorafgaande bevraging/goedkeuring van de kostprijs van de artiesten voor de jaarmarkt heeft gedaan. “Dat was ook niet mogelijk door het ‘last minute’ mogen organiseren van de jaarmarkt, gezien de coronatoestand en te volgen richtlijnen op dat moment. In tussentijd is echter ook gebleken dat de toenmalige prijzen zeker de correcte waren. Sommige artiesten werden ons zelfs nog goedkoper aangeboden, louter ter sympathie voor de vzw en zijn hardwerkende leden.”

De vereniging heeft intussen haar boekhouding van 2021 op haar website gezet. “We hebben niets te verbergen”, klinkt het. “Na een objectieve bevraging door de stad Ninove bij onze handelaars – uitgevoerd in december 2021 – bleek trouwens dat onze werking, initiatieven en events zeer positief werden onthaald”. Wat de samenstelling van de Raad van Bestuur betreft: “Door de vzw gecoöpteerde leden worden aanvaard om de dagelijkse werking ervan te garanderen, maar dit is nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dat is ondertussen wel aangevraagd.”

Juridische stappen

Volgens vzw Ninoverend probeert Forza Ninove iedereen te bespelen. “Hierbij moeten we als vereniging en natuurlijk persoon misschien zelf eens nadenken om juridische stappen te zetten. Wij zijn ook maar mensen en we kennen ook onze grens van het maatschappelijk aanvaardbare. Laster, eerroof en aanzetten tot agressie zijn zaken die hierbij dan, om te beginnen, op de voorgrond treden.”

De vzw Ninoverend verbieden verder te werken kan volgens hen ook meteen het einde kunnen betekenen voor heel wat middenstandsactiviteiten in Ninove. “Zeker in een periode van post-covid en een zinloze oorlog in onze eigen Europese achtertuin. De dienst lokale economie de gehele werking op zich laten nemen, is een utopie. Wij hopen dat de huidige coalitie de ruggengraat heeft om vzw Ninoverend niet te ontbinden. De Ninoofse middenstand heeft deze steun meer dan nodig.”

Karnavalraad

Forza Ninove neemt nu ook de vzw Koninklijke Karnavalraad Ninove, waarvan Carael ook voorzitter is, in het vizier. “Die spelletjes tegenover de voorzitter van vzw Ninoverend zijn persoonlijk”: “Er bestaan tal van vzw’s in Ninove, maar enkel deze zou volgens Forza Ninove onderzocht moeten worden. Volgens Ninoverend zitten veel carnavalisten zelf met kritische vragen over de Stedelijke Feestcommissie.