Nieuws Ninove

Ninove vaccineert risicopatiënten

De vaccinatiecampagne komt op kruissnelheid. Alle inwoners van 65 jaar of ouder hebben hun eerste vaccin gekregen, of werden hiertoe uitgenodigd. Momenteel worden de risicopatiënten uitgenodigd en gevaccineerd.

Risicopatiënten volgens leeftijd

Nu worden risicopatiënten uitgenodigd en gevaccineerd, van oud naar jong. De groep risicopatiënten werd bepaald door de mutualiteiten en huisartsen. Men kan dus tot deze groep behoren zonder het zelf te weten. Zo kan men bijvoorbeeld een bepaalde medicatie nemen, waardoor men automatisch tot deze groep behoort. De lijst van risicopatiënten valt onder het medisch beroepsgeheim, het vaccinatiecentrum kan hier geen verdere informatie over geven. Alle info rond risicopatiënten is te vinden op www.laatjevaccineren.be.

Ook zwangere vrouwen worden momenteel uitgenodigd. Het zijn de huisartsen die hen op de prioritaire lijst plaatsen.

Burgemeester Tania De Jonge: “We krijgen heel wat vragen van mensen die andere – jongere – mensen kennen die al voor hen zijn uitgenodigd, en zich daar vragen bij stellen. Dat kan dus zijn omdat ze zijn opgelijst als gezondheidsmedewerker, zwanger zijn, een essentieel beroep hebben (operationele politieman) of omdat ze als risicopatiënt zijn gemarkeerd. Wij volgen alvast de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Als burgemeester wil ik toch nog eens oproepen dat iedereen ingaat op zijn uitnodiging. Het doet mij ook veel plezier dat de mensen die reeds aan bod kwamen vol lof zijn over de organisatie en de inzet in het vaccinatiecentrum.”

Vervolg

Na de risicopatiënten en de zwangere vrouwen worden de mensen tussen 18 en 64 jaar zonder onderliggende aandoening gevaccineerd. Ook hier wordt gewerkt volgens leeftijd. Een inschatting van wanneer jij je vaccin zal krijgen kan je vinden op www.laatjevaccineren.be.

Wie ouder is dan 65 en nog geen uitnodiging heeft ontvangen, neemt best contact op met het vaccinatiecentrum via 0800 20 507.