Nieuws Ninove

Heel wat Ninovieters kunnen nog 100 euro besparen

Om de gestegen energieprijzen helpen op te vangen besliste de overheid in februari om elk gezin een verwarmingspremie van 100 euro toe te kennen. 85% van de huishoudens heeft die automatisch gekregen. Maar dat betekent ook dat 15% zijn 100 euro nog niet heeft ontvangen. Dat was ook het geval bij onze Dj Bjorn.

“Ik las online een bericht over de verwarmingspremie. Vaag had ik er iets over gehoord, maar nog niet echt bij stilgestaan. Ik dacht zoals zoveel mensen, dat zal wel automatisch gebeuren. Maar besloot toch om het even te checken. En raad eens? Inderdaad, ik had hem nog niet gekregen” zegt Dj Bjorn van Radio Ninove

Wie heeft er recht op de premie ? Iedereen die op 31 maart 2022 een leveringscontract voor elektriciteit voor zijn woonplaats heeft. Dat wil zeggen, iemand die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik, ook wanneer je recht hebt op het sociaal tarief of een budgetmeter hebt.

Je hebt geen recht op de premie als jouw woning wordt gebruikt voor commerciële of professionele activiteiten.

Normaal gezien wordt via het rijksregister de premie automatisch gelinkt aan je energiecontract. “Maar volgens dat rijksregister had ik geen contract”, aldus Bjorn.

Wat doe je dan best? Eerst controleer je de energiefacturen van april 2022 tot juli 2022. Op één van die facturen zou moeten vermeld staan of je de premie hebt gekregen. De premie wordt dan verrekend via een voorschot- of afrekeningsfactuur. Als de factuur in kwestie lager is dan het bedrag van de premie, dan wordt die betaald op een volgende factuur, op openstaande schulden of rechtstreeks op je rekening via een overschrijving. Bij het toekennen van de premie moet de factuur of de overschrijving verplicht de woorden “federale verwarmingspremie” bevatten.

Wat als je de premie nog niet hebt gekregen? Dan dien je een aanvraag in bij de FOD Economie. Dat doe je via deze website: https://economie.fgov.be

Let op! Om van de federale verwarmingspremie te genieten, moet je de aanvraag vóór 15 oktober 2022 indienen.

Heb je nog meer vragen? Raadpleeg dan:

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/verwarmingspremie-van-100-euro

Of neem contact met het Contact Center. Het Contact Center is het enige contactpunt van de FOD Economie en is elke werkdag van 9 tot 17 uur bereikbaar via telefoon: 0800 120 33 (gratis nummer) en e-mail: info.eco@economie.fgov.be