Nieuws Ninove

Hartencollege Ninove hervat lessen

Ninove – Het Hartencollege hervat, na twee maanden, gedeeltelijk de lessen. Vanaf vrijdag 15 mei starten enkele ‘pilootklassen’ binnen Hartencollege. Op maandag 18 mei gaat een groot deel van de leerlingen opnieuw naar school.

Vrijdag 15 mei start een ‘proefdag’ voor enkele klassen binnen het Hartencollege. Voor de 1e en 6de leerjaren in Hartencollege Basisschool Meerbeke, het 6de leerjaar in Hartencollege Basisschool Aspelare en het 6de jaar humane wetenschappen in Hartencollege Secundair Onderwijs is er op 15 mei een nieuwe ‘eerste schooldag’. Na die dag volgt een evaluatiefase en eventuele bijsturing.

Voor de overige klassen van het 1e leerjaar, 2de leerjaar en 6de leerjaar basisonderwijs en het 6de en 7de jaar secundair onderwijs starten de lessen vanaf maandag 18 mei. Alle andere leerlingen zetten het afstandsleren verder.

De scholen blijven instaan voor de opvang van kinderen wiens ouders moeten werken, én geen alternatieven voor opvang hebben.

Crisisteam

Hartencollege Ninove beschikt over een overkoepelende interne preventiedienst voor de 6 basisscholen en 2 secundaire scholen. Deze dienst komt wekelijks digitaal samen om in te spelen op de coronacrisis. Denk maar aan de maatregelen van de nationale veiligheidsraad, de pedagogische draaiboeken, de adviezen van externe preventiediensten, de bezorgdheden van de ouders en de scholen zelf.

De interne veiligheidsdienst werkte per school een risicoanalyse uit. Op die manier wordt het risico voor zowel de leerlingen als het personeel bij de opstart minimaal gehouden. Signalisatie en brochures met preventieafspraken worden voorzien voor leerlingen, ouders en personeelsleden. De schoolteams werkten een pedagogisch draaiboek uit met klasbubbels, taakverdelingen, uurroosters, afspraken voor leerlingen én ouders.

Terug naar school

“Bij de heropstart geven we bijzondere aandacht aan het welbevinden van leerlingen én leerkrachten. Ook polsen we hoe de communicatie bij afstandsonderwijs ervaren werd en wordt er uitgewisseld hoe we de leerlingen kunnen sensibiliseren om hun verantwoordelijkheden t.a.v. de coronamaatregelen op te nemen.” Aldus het Hartencollege.

Examens

Hartencollege secundair organiseert eindexamens om de leerlingen een extra kans te geven de leerstof vast te zetten. Zo worden alle leerlingen geprikkeld, ook leerlingen die het wat moeilijker hadden tijdens het thuisonderwijs. Zowel in basis- als in secundair onderwijs zullen de leerstofgehelen die enkel in preteaching aangeboden werden, opnieuw via instructie en herhalingsoefeningen aan bod komen.