Nieuws Ninove

Gouverneur fluit stad terug over verhoogde opvangkosten in stedelijke scholen: “Aanpassing met terugwerkende kracht is niet wettelijk”

De gouverneur van Oost-Vlaanderen geeft oppositiepartij N-VA Ninove gelijk over de verhoogde opvangkosten van de stedelijke scholen in Ninove. De kosten voor de voor- en naschoolse opvang werden op 1 september verhoogd, terwijl die aanpassing nog niet werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De partij diende klacht in bij de gouverneur, die hen nu gelijk geeft en de beslissing deels vernietigde.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar werden de kosten voor de voor- en naschoolse opvang in de stedelijke scholen in Ninove verhoogd. Ouders moeten sinds 1 september meer betalen voor de opvang, maar de gemeenteraad keurde die aanpassing pas goed op de gemeenteraad van 18 september, meer dan 2 weken later dus.

Terugwerkende kracht

Oppositieraadslid Karolien De Roose (N-VA) kaartte op de gemeenteraad aan dat die aanpassing niet met terugwerkende kracht uitgevoerd kon worden, wat wel het geval was aangezien de ouders al sinds 1 september meer betaalden.

“Ik liet weten klacht te zullen indienen bij de gouverneur en een vernietiging te vragen, omdat dergelijke retroactieve inwerkingtreding niet mogelijk is voor retributies. Mijn suggestie om het reglement aan te passen werd niet gevolgd door de bevoegde schepenen van onderwijs en financiën”, zegt De Roose.

Vernietiging

De partij diende eind september klacht in de gouverneur via het Agentschap Binnenlands Bestuur en vroeg een vernietiging van het retributiereglement. Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft het onderzoek afgerond en de klacht gegrond verklaard. Gouverneur Carina Van Cauter vernietigde intussen de terugwerkende kracht, omdat die in strijd is met de grondwet en het “Decreet over het Lokaal Bestuur”.