Nieuws Ninove

Dialoogavond ‘Religies: verbinden of polariseren?’ op 6 mei

Tijdens de jaarlijkse dialoogavond bespreekt de werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog een thema vanuit de leefwereld van de Ninoofse samenleving.

De katholieke, orthodoxe, evangelische en moslimgemeenschappen van Ninove slaan de handen in elkaar om via uitwisseling en ontmoeting tot meer wederzijds begrip te komen. Dit jaar staat polarisatie op de agenda. Christophe Busch analyseert het fenomeen van polarisatie, waarna er in gesprek wordt gegaan.

Spreker Christophe Busch

Christophe Busch van het Hannah Arendt Instituut opent de avond. De criminoloog en master in de Holocaust- en Genocidestudies was tot eind 2019 algemeen directeur van Kazerne Dossin en leidt nu het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Hij zal het fenomeen van polarisatie analyseren, en toelichten wat er allemaal aan de basis ligt van dit fenomeen waarbij groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Hij reikt ook enkele handvatten om negatieve vormen van polarisatie te counteren.

Daarna is er tijd en ruimte voor een gesprek over hoe je dit fenomeen van polarisatie bij jezelf en in je omgeving kan herkennen, en hoe je er kan mee omgaan.

“Ik ben blij dat de dialoogavond eindelijk opnieuw kan doorgaan”, vertelt Veerle Cosyns, schepen van integratie. “Door met elkaar in gesprek te gaan, vergroot het begrip en verruimen we onze kennis. De voorbije edities met toch wel uitdagende thema’s zoals het levenseinde en opvoeding zijn telkens zeer goed onthaald door alle deelnemers en door de geloofsgemeenschappen zelf. Ook het thema van dit jaar – polarisering – is boeiend en brandend actueel. Ik ben trots dat we Christophe Bush aan het woord kunnen laten hier in Ninove. Hij is een autoriteit in dit thema. Het zal ongetwijfeld een inspirerende avond worden.”

Praktisch

De dialoogavond gaat door op 6 mei om 19u30 in wzc Klateringen (Centrumlaan 173, Ninove). Toegang tot dit evenement is gratis.