Nieuws Ninove

Deel personeel distributiecentrum Delhaize in Ninove blijft staken

Een deel van het personeel van het distributiecentrum van Delhaize in het industriepark in Ninove blijft het werk neerleggen. De staking werd vanuit het ACV en het ABVV beslist na een ondernemersraad met de syndicale partners.

Twee weken geleden legde het personeel van de Delhaize-supermarkt in het Ninia Shopping Center het werk neer als reactie op het nieuws rond de franchisering van de Belgische supermarktketen. Hoewel het Delhaizepersoneel in het shopping center nog altijd met onzekerheid kampt over het sociaal conflict, is de winkel wel al een week opnieuw geopend.

Maar dinsdagavond legde het personeel van het distributiecentrum van Delhaize in het industriepark in Ninove voor het eerst het werk neer. Eerder die dag was er een ondernemersraad geweest met de syndicale partners. Nadien werd er vanuit de christelijke en socialistische vakbond (ACV en ABVV) beslist om te staken. Een deel van de nachtploeg heeft postgevat. “We houden deze stakingsactie uit solidariteit met de beslissing die genomen werd voor de bedienden, en vooral de manier waarop”, zegt Hilde Verhelst van ACV.

het distributiecentrum van Delhaize in Nederwijk-Oost in Ninove. © Timon De Zwaef

Het ACLVB neemt niet deel aan de stakingsactie. De liberale vakbond is van mening dat de discussie nog niet over de arbeiders gaat, maar enkel over de bedienden. “Waarom meedoen aan een staking die niet gaat over de mensen waarvoor we een mandaat hebben? Zowel arbeiders als het depot zijn niet betrokken”, vertelt Johan De Nutte, vakbondsafgevaardigde voor ACLVB. Zowat de helft van de bedienden, over wie het wél gaat, blijft trouwens werken. Als alle winkels collectief het werk zouden neerleggen, dan zouden we onmiddellijk solidair zijn en dat ook doen. Het ACLVB Ninove neemt niet deel aan de stakingsactie, maar leden van ACLVB mogen, als ze dat wensen, wel deelnemen en zullen ook vergoed worden’, aldus De Nutte.