Nieuws Ninove

Buurtbewoners over komst detentiehuis in Ninove: “Deze locatie is niet geschikt”

Als alles volgens plan verloopt, opent het detentiehuis in het voormalige rijkswachtgebouw van Ninove al in het voorjaar van 2024. Dat blijkt uit een antwoord van de bevoegde minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) op een parlementaire vraag van Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA). Toch staat lang niet iedereen te springen voor de komst van een detentiehuis nabij het Hartencollege, naast een kinderdagverblijf en in een woonomgeving.

Het oorspronkelijke plan van de overheidsdiensten van Justitie en de Regie der Gebouwen in samenwerking met Stad Ninove ging als volgt: Een detentiehuis openen in de voormalige rijkswachtkazerne langs de Aalstersesteenweg in Ninove vanaf 2025. Naar aanleiding hiervan plaatste N-VA Ninove in juni 2022 een dringende actuele vraag op de agenda van de gemeenteraad. Ook enkele buurtbewoners spraken toen al hun ongerustheid uit over de mogelijke risico’s.

Infomoment zaaide verdeeldheid

Een maand later vond een infomoment over het detentiehuis plaats in de Liberale Kring, waarbij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de komst van het detentiehuis standvastig verdedigde. Volgens de minister is er een communicatietraject uitgewerkt met het stadsbestuur ter voorbereiding van de operationalisering, waren er ook specifieke gesprekken met de omliggende scholen en zou er, van zodra de regie start met de effectieve werken, ook verder gecommuniceerd worden met de omgeving en een bezichtigingsmoment worden ingericht. Onder meer Vlaams Volksvertegenwoordiger Guy D’haeseleer (Forza Ninove) was kritisch tijdens het infomoment. Een grondige opvolging van het dossier bleek alvast essentieel.

Gebrek aan communicatie volgens buurt

“De buurtbewoners werden vooraf niet ingelicht over de komst van een detentiehuis in onze straat”, zegt een bewoner van de Aalstersesteenweg die wenst anoniem te blijven. “Toen het nieuws werd bekendgemaakt, heb ik verschillende buren erover gesproken. Niemand was ervan op de hoogte tot we een brochure ontvingen met vermelding dat er een infomoment zou plaatsvinden in juli. Op die manier vernamen we dus ook dat de kogel al door de kerk was.” De buurtbewoner zegt geen probleem te hebben met de komst van een detentiehuis, maar is van mening dat er “geschiktere locaties bestaan dan in de buurt van een school en kinderdagverblijf.”

Het personeel van Tito’s kinderopvang, wiens gebouw naast het voormalige rijkswachtgebouw staat, werd naar eigen zeggen wel op tijd geïnformeerd over het detentiehuis, maar wenst persoonlijke meningen over het project niet te delen met de rest van de wereld.

“De komst van het detentiehuis is definitief en de uitrol ervan is voor binnen zeer afzienbare tijd. Dat deze meerderheid verzuimd heeft rekening te houden met de bezorgdheden van buurtbewoners vind ik bedroevend”, reageerde gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA), die het dossier heeft opgevolgd. Via De Roose richtte N-VA Kamerlid Tomas Roggeman een parlementaire vraag aan minister Van Quickenborne, die inderdaad antwoordde dat het detentiehuis, als de wind meezit, in het voorjaar van 2024 al wordt geopend.

Bevolking blijven betrekken 

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) verdedigt de beslissing en zegt nauw in contact te staan met de FOD Justitie en met minister Van Quickenborne om de komst van het detentiehuis succesvol uit te voeren.

“Enkel wie bereid is om zijn leven te beteren en aan de toekomst te werken, komt in aanmerking voor een detentiehuis. De bewoners hebben dezelfde verplichtingen als gedetineerden in een gevangenis en kunnen niet zomaar binnen en buiten. Detentiehuizen bevinden zich vaak in een stedelijke omgeving om de band met de samenleving zo goed mogelijk te behouden. In deze aangepaste setting krijgen bewoners de beste kansen om volop te werken aan hun re-integratie en er een succes van te maken. Detentiehuizen vormen een kleine maar belangrijke schakel in een performant strafuitvoeringsbeleid. Wie pleit tegen straffeloosheid moet dat ook in de praktijk brengen en dat doen we”, klinkt het bij De Jonge.

Dat het detentiehuis er wellicht een jaar vroeger dan gepland zal staan, is volgens De Jonge omwille van een bouwtechnische reden: er zal worden gewerkt met prefab units en niet met een renovatie.

De burgemeester benadrukt ook dat er nog een openbaar onderzoek zal worden gevoerd en dat ook de komende maanden nog heel wat inspanningen zullen worden geleverd om de Ninoofse bevolking verder te informeren en gerust te stellen: “Dat de timing wordt vervroegd, verandert niets aan onze ambitie om de bevolking te blijven betrekken, integendeel. Ik begrijp dat er pertinente vragen zijn en dat er bepaalde bezorgdheden leven. Aan ons om die te beantwoorden in samenwerking met de FOD Justitie. De komst van een detentiehuis is geen evident dossier, dat besef ik zelf maar al te goed. Maar een stad besturen is niet evident en beleid voeren vergt soms ook moeilijke beslissingen”, aldus De Jonge.

Vragen, bedenkingen of bezorgdheden kun je sturen naar ninove@detentiehuis.be.