Nieuws Ninove

20.000 nieuwe bomen tegen 2024

De stad Ninove wilt tegen 2024 in totaal 20.000 nieuwe bomen aanplanten. Dat is het doel van het bomencharter dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van november.

Op de website van de stad zal vanaf begin 2021 een actuele toestand van het aantal bomen te vinden zijn.

Schepen van leefmilieu en klimaat Wouter Vande Winkel benadrukt het belang van bijkomende aanplantingen: “De stad is heel ambitieus in haar klimaatdoelstellingen en dat betekent dat je niet alleen de CO2-uitstoot moet beperken, maar dat je ook de  opslag van CO2 moet verhogen door extra bomen aan te planten. Daarnaast bieden bomen ook bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (hitte, droogte en overstromingen). Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Ze bevorderen tevens de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.”