Nieuws Ninove

Werken nieuw schoolgebouw voor De Lettertuin starten in 2024

Op woensdag 27 maart zijn de plannen onthuld voor het nieuwe schoolgebouw van basisschool De Lettertuin, gelegen aan de Groeneweg in Ninove. Het project, gefinancierd door de stad en AGION, belooft een moderne en duurzame schoolinfrastructuur met veel ruimte voor groen. De werken beginnen in 2024 en zullen naar verwachting in 2026 afgerond zijn.

Aan het einde van dit schooljaar sluit stedelijke basisschool De Lettertuin tijdelijk de deuren. Het huidige schoolgebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor een compacte en duurzame nieuwbouw. Dit project is onderdeel van het DBFM-programma van Vlaanderen, waarbij de overheid samenwerkt met private partners om de schoolinfrastructuur te verbeteren. De stad diende succesvol een voorstel in bij de Vlaamse overheid. Dit werd aanvaard een gaat nu in uitvoering. Stadsontwikkelingsbedrijf sogent coördineert de plaatsingsprocedure met het consortium Aurora als bouwheer.

“De Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen wordt te klein om er nog leerlingen op te vangen. Er zijn daar ook containers die niet zijn vergund en moeten verdwijnen. We streven nu dus naar de bouw van een school die voldoet aan onze huidige en toekomstige capaciteitsbehoeften met het oog op een groeiend aantal leerlingen voor de komende 10 tot 15 jaar. Het wordt de mooiste school van de stad”, aldus schepen van Onderwijs Joost Arents (onafh.).

Dankzij de investering van de stad en AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, wordt een toekomstgericht schoolgebouw gerealiseerd. Het nieuwe gebouw zal ruimte bieden voor 12 klassen voor de lagere school en 4 kleuterklassen. Met verschuifbare wanden kunnen de ruimtes flexibel ingedeeld worden. Ook zal er veel groen in het ontwerp opgenomen worden en zal er voldoende buitenruimte zijn waar kinderen kunnen spelen en ontspannen. Daarnaast zal het gebouw op een duurzame manier van energie voorzien worden.

© Ingestuurde foto / stad Ninove

Met de investering van de stad zullen ook anderen gebruikmaken van het gebouw. Naast reguliere onderwijsactiviteiten zullen faciliteiten zoals de refter en de sportzaal beschikbaar zijn voor verhuur aan derden, zoals sportclubs en speelpleinwerkingen.  Arents benadrukt het belang van blijvende investeringen in onderwijs: “De jeugd is onze toekomst, dus is het voortdurend investeren in onderwijs van groot belang. Ik ben dan ook trots dat we dit project kunnen realiseren.”

© Ingestuurde foto / stad Ninove

Beluister hieronder het interview met schepen van Onderwijs Joost Arents (onafh.):