Nieuws Ninove

Start aanleg nieuw Abdijplein op 2 oktober

Op 2 oktober start de aanleg van het nieuwe Abdijplein langs de Kloosterweg in Ninove. De komende zeven maanden wordt de zone volledig heringericht tot een aangenaam verblijfsplein met respect voor de historische omgeving.

Van oktober 2022 tot april 2023 voerden archeologen van SOLVA opgravingen in de werfzone langs de kloosterweg uit. Intussen is de omgevingsvergunning rond, werd een deel van het plein overgedragen naar het openbaar domein, zijn de werken aanbesteed en de aannemer aangesteld. De komende zeven maanden zal de zone volledig worden heringericht. Start is de aanleg van de riolering, een bufferbekken en de nutsleidingen. In de laatste fase worden de verhardingen en de nieuwe trappenpartij naar de hoofdingang van de kerk aangelegd. In het voorjaar van 2024 zou het plein moeten afgewerkt zijn.

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) is bijzonder fier op de realisatie van dit project. “We creëren niet alleen een mooi plein aan de hoofdingang van onze prachtige Abdijkerk, we maken ook ruimte voor ontmoeting. Dit kadert ook in onze stadsontwikkelingsvisie, waar hard gewerkt wordt aan verduurzaming, nieuwe vormen van mobiliteit en de bouw van nieuwe meergezinswoningen op vuile en verlaten plekken in onze stad. Het is dan ook belangrijk om ruimte te maken voor nieuwe ontmoetingsplaatsen en plekken te creëren voor kleinschalige evenementen.”

Ook schepen van openbare werken Wouter Vande Winkel is heel tevreden dat de werken van start gaan. “Het plein aan de Abdijkerk wordt een prachtige verblijfsruimte waar het historisch erfgoed maximaal tot zijn recht komt.”

Fasering

  • 2 oktober: start werken. Vanaf dan is de zone tussen Dam, Kerkplein en de Abdijstraat de werfzone voor de aanleg van het nieuwe plein en is er geen doorgang meer mogelijk, ook niet voor voetgangers en fietsers! Deze werken zullen ongeveer 7 maanden duren (tot in het voorjaar van 2024).
  • 2 – 13 oktober: aansluiting op de riolering in Dam, waardoor deze tijdelijk plaatselijk afgesloten wordt en de rijrichting van Dam tussen Geraardsbergsestraat en Bleekstraat omgekeerd wordt. Op de omleidingswegen zal parkeerverbod ingesteld worden
  • 13 oktober – 27 oktober: nutswerken in de Kloosterweg en op het Kerkplein. Deze zullen gefaseerd uitgevoerd worden, doorgaand verkeer op het Kerkplein blijft mogelijk.

Werken handelskernvernieuwing

Gelijktijdig met de start van deze werf worden er in oktober ook nutswerken uitgevoerd in de binnenstad ter voorbereiding van de vernieuwing van de handelskern in 2024. De dienst mobiliteit stemt beide projecten op elkaar af voor het afleveren van signalisatievergunningen, het instellen van parkeerverbod en het bepalen van omleidingen.

De resultaten van het archeologisch onderzoek van SOLVA kan je raadplegen op de website van de stad en op de website van Solva.