Nieuws Ninove

Stadsbestuur vraagt versnelling maatregelen inzake wateroverlast

Mocht er een waterbom, zoals de Vesdervallei vorig jaar te verduren kreeg, op Vlaanderen vallen dan zou het in de Dendervallei vooral Ninove zijn die het zwaar te verduren krijgt. Dat blijkt uit een simulatie van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters.

Het stadsbestuur van Ninove vraagt de Vlaamse Regering daarom versneld werk te maken van de noodzakelijke maatregelen om de problematiek van wateroverlast aan te pakken. “De vernieuwing van de sluizen op de Dender laat veel te lang op zich wachten,” vertelt schepen van Openbare Werken Wouter Vande Winkel. “Die sluizen dateren nog uit de 19de eeuw en het is ondertussen al meer dan 10 jaar duidelijk dat een vernieuwing absoluut noodzakelijk was. Als men op basis van dit rapport nog niet in hoogste versnelling gaat, kan je van schuldig verzuim spreken. Voor sommige onderdelen van de vernieuwing is zelfs nog geen ruwe timing bekend.”

Burgemeester Tania De Jonge vraagt technische ondersteuning voor het opstellen van een noodplanning. “Zo’n plan is een uiterst complex technisch gegeven en vraagt heel specifieke kennis,” vertelt De Jonge. “Bovendien wordt onze dienst noodplanning al twee jaar bijna volledig opgeslorpt door de organisatie van het vaccinatiecentrum. Ik verwacht dan ook dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid opneemt en de nodige ondersteuning biedt.”

Het stadsbestuur benadrukt dat Ninove zelf op alle vlakken de lat hoog legt met betrekking tot de waterproblematiek. “Het stadsbestuur is heel betrokken binnen het overleg rond de waterproblematiek van de Dender en pleit voortdurend voor een hoog ambitieniveau. Wij zijn bijv. vragende partij om over de hele Dendervallei dezelfde strenge voorwaarden rond verharding op te leggen. Ook op dat vlak zou een gewestelijke verordening op Vlaams niveau beter zijn dan elk afzonderlijk gemeentelijke verordeningen uit te werken. Gemeentes bovenaan de valleiflanken moeten solidair zijn met de lagergelegen steden en gemeentes”.

Het stadsbestuur wacht zelf niet op een verplichting. Bij de toekomstige herinrichting van het plein aan de Kloosterweg wordt het regenwater van de Abdijkerk al voor de helft opgevangen in een bufferbekken, ook al is de stad daar niet toe verplicht. “Op die manier nemen we zelf ook onze verantwoordelijkheid op,” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens, “Maar dat zal elke burger moeten doen. Iedereen moet goed beseffen dat bijv. waterdoorlatende opritten de norm zullen worden. Ook al woon je op vijf kilometer van de Dender en bovenop de flanken van de vallei. Een oprit in asfalt zal niet meer kunnen.”