Nieuws Ninove

Stad zet volop in op mentale gezondheid inwoners

Om de impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid van haar inwoners te beperken, gaat de stad een samenwerking aan met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), en gaat ze samenwerken met Lokaal Bestuur Lennik.

Door de aanstelling van extra hulpverleners, de opstart van een scholenproject rond het versterken van veerkracht, en het instappen in een traject met de Ark van Pollare wil de stad volop inzetten op preventie, om psychische problemen bij haar inwoners te helpen voorkomen.

Kortdurende psychosociale begeleiding

De stad sloot een samenwerking af met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) voor de aanstelling van een voltijds hulpverlener die voor de stad zal werken. De hulpverlener is er voor gratis, kortdurende psychosociale begeleiding voor kwetsbare inwoners. Deze hulpverlener zal gedurende een jaar de huispsycholoog van het OCMW versterken en zo extra begeleidingen mogelijk maken. Dit project is mogelijk met steun van de Vlaamse overheid en POD Maatschappelijke Integratie.

Wie een laag (vervangings)inkomen of pensioen heeft en nood heeft aan een gesprek, of wie in een moeilijke situatie is terechtgekomen moeilijkheden op mentaal, materieel of financieel vlak kan contact opnemen met het team permanentie van het Sociaal Huis. Zij gaan na of mensen in aanmerking komen voor de kortdurende psychosociale begeleiding.

Versterken van veerkracht bij jongeren

Daarnaast werd ook een samenwerking opgestart met het Centrum voor leerlingenbegeleiding dat met het project ‘Versterken van veerkracht bij jongeren’ naar de secundaire scholen trekt. Aan de hand van klasgesprekken wil men tegemoetkomen aan de noden van jongeren wiens psychisch welbevinden in deze moeilijk periode op de proef wordt gesteld, en hier proactief op inzetten. De jongeren worden geïnformeerd over (het versterken van) veerkracht, er worden tools aangereikt waarmee jongeren aan de slag kunnen, en ze krijgen info over waar ze terecht kunnen voor verdere hulp of bijkomende vragen bv.

De stad haalde ook een subsidie binnen voor de aanstelling van een interne psycholoog voor de begeleiding van kinderen en jongeren tot 30 jaar, voor de duur van een jaar. Daarnaast zal de stad ook instappen in een project met Lokaal Bestuur Lennik waarbij zij de Ark van Pollare zullen ondersteunen in hun project voor jongerenbegeleiding voor het versterken van het mentaal welbevinden. De stad bekijkt hoe men kan samenwerken zodat ook jonge Ninovieters terecht zullen kunnen in de Ark.

Veerle Cosyns, schepen van sociale zaken: “1 op 3 Belgen heeft in meer of mindere mate te kampen met psychische problemen. Bij de – 18-jarigen zegt ongeveer 15% dat ze zich regelmatig slecht voelen. De coronaperiode heeft dit nog aangescherpt doordat we meer geïsoleerd moesten leven. Als schepen heb ik van bij aanvang van deze legislatuur het taboe rond psychische kwetsbaarheid willen doorbreken, want hierover praten helpt! Je verhaal kwijt kunnen aan familie of vrienden is een belangrijke bron van steun, maar als de klachten te ernstig zijn dan is het evenzeer van belang om goede professionele hulpverlening in de eigen omgeving te kunnen vinden. Ik ben zeer blij met de extra hulpverlening voor volwassenen, jongeren en kinderen die we dankzij deze projecten versneld kunnen aanbieden.”