Nieuws Ninove

Stad ondersteunt eerstelijnspsychologen met een aanmoedigingspremie

De stad wil eerstelijnspsychologen ondersteunen met een aanmoedigingspremie voor elke eerstelijnspsycholoog die in Ninove actief is. De stad hoopt dat zo meer klinisch psychologen/orthopedagogen eerstelijnspsychologische hulp zullen aanbieden, en psychologische hulp zo toegankelijker wordt voor haar burgers.

Geestelijke gezondheidszorg voor iedereen

Een eerstelijnspsycholoog geeft advies en kortdurende hulp. In de loop van één à twee gesprekken brengt de eerstelijnspsycholoog de klacht en/of problemen helder in kaart, en bekijkt met de patiënt wat hij/zij kan doen om ze te overwinnen. Als meer ondersteuning nodig is, kan de eerstelijnspsycholoog doorverwijzen naar andere hulpverleners (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, psychiater, …).

Eerstelijnspsychologische zorg is toegankelijk voor alle leeftijdscategorieën onder bepaalde voorwaarden. Het gaat hierbij telkens om een licht tot matig probleem waarvan ingeschat wordt dat het voldoende verholpen kan worden op basis van een beperkt aantal sessies. Voel je de nood om met een professional te praten? Neem contact op met je huisarts en bespreek de mogelijkheid om een eerstelijnspsycholoog te consulteren.

Terugbetaalde sessies

Naast  de snelle opstart (je kan er meestal op heel korte termijn terecht) heeft de eerstelijnspsychologische zorg nog als voordeel dat de patiënt per kalenderjaar in aanmerking komt voor een reeks van vier terugbetaalde sessies, met de mogelijkheid eenmalig te verlengen met nogmaals 4 sessies. De patiënt betaalt per sessie een persoonlijk aandeel (11,20 euro of 4 euro in geval van een verhoogde tegemoetkoming).

Aanmoedigingspremie

Eerstelijnspsychologen engageren zich voor dit project omdat ze overtuigd zijn van het belang van toegankelijke en betaalbare eerstelijnspsychologische hulpverlening. Eerstelijnspsychologische zorg vergt echter meer administratief werk van de klinisch psychologen/orthopedagogen waardoor velen onder hen vrezen dat ze daardoor minder mensen kunnen helpen, wat dus ook financiële gevolgen heeft. De stad erkent dit probleem en wil met de aanmoedigingspremie tegemoetkomen aan de bezorgdheden van de eerstelijnspsychologen.  Op basis van het aantal maanden dat een eerstelijnspsycholoog actief was in Ninove, zal hij/zij een aanmoedigingspremie krijgen van 50 euro/maand.

Veerle Cosyns, schepen voor gezondheidsbeleid: “Op dit moment zijn er 2 eerstelijnspsychologen werkzaam in Ninove. Wij willen dit aantal graag omhoog krijgen, en hopen dat de premie een stimulans kan zijn voor andere klinisch psychologen/orthopedagogen om eerstelijnspsychologische hulp aan te bieden. Langzaamaan verdwijnt het taboe rond mentale problemen en daardoor stellen we vast dat heel wat burgers mentale problemen hebben. Maar steeds meer wordt erover gepraat en wordt er ook hulp gezocht. Dat is een evolutie die we moeten toejuichen. Daarom is het belangrijk dat we vanuit het beleid snelle en betaalbare psychologische hulp mee ondersteunen.”

Stel je kandidaat

Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies binnen het werkingsgebied van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas wensen te geven, kunnen zich tot en met 29 maart 2021 kandidaat stellen via een invulformulier dat terug te vinden is op de website van het Netwerk Geestelijke Gezondheid.