Nieuws Ninove

Stad hangt regenboogvlag halfstok

Naar aanleiding van de vermoorde homoseksueel in Beveren afgelopen weekend hangt de stad een regenboogvlag halfstok aan verschillende stadsgebouwen.

Regenboogvlag

In de stadswerking is er sowieso aandacht voor gelijke kansen voor iedereen. Zo hangt jaarlijks de regenboogvlag uit, maar is er ook sensibilisering ook rond LGBTI+, racisme, xenofobie, … Vanaf woensdag 10 maart zal de regenboogvlag, vroeger dan gewoonlijk, halfstok hangen aan het stadhuis, het oud stadhuis en het Sociaal Huis. Uit solidariteit met het slachtoffer en eenieder die zich betrokken of onveilig voelt.

Burgemeester Tania De Jonge: “Als burgemeester ben ik geschokt door de feiten en kan ik alleen maar meegeven dat wie je bent en op wie je verliefd bent geen reden tot haat of geweld mag zijn. We willen dan ook een signaal geven door de regenboogvlag halfstok te hangen. Daarnaast geef ik graag ook mee dat aangifte doen van elk feit van fysiek of verbaal geweld ontzettend belangrijk is.”

 Ondersteuning scholen

Maar daar blijft het niet bij. Naar aanleiding van de internationale dag tegen holebi- , trans- en interseksefobie op 17 mei zal de stad een training over genderbewust lesgeven aanbieden aan de directies, leerkrachten en leerlingbegeleiding van de secundaire scholen. Veerle Cosyns, schepen voor gelijke kansen: “De gebeurtenissen van dit weekend hebben ons allemaal erg aangegrepen. Wij blijven actief inzetten op gelijke kansen voor iedereen, ook voor de LGTB+ gemeenschap. De aangeboden training over genderbewust lesgeven aan de directies, leerkrachten en leerlingbegeleiding van de secundaire scholen, past hier bv. in. Leerkrachten, directies en CLB-medewerkers kunnen een grote rol spelen in het doorbreken van genderstereotypen en het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. Dat zaadje plant je best al vroeg. Scholen kunnen een reëel verschil maken en daar willen wij met de stad ons steentje toe bijdragen”.

Dag tegen racisme en discriminatie

De stad neemt ook deel aan de actie van Unia om in de verf te zetten dat iedere burger bij de stad steeds kan rekenen op een gelijkwaardige behandeling, n.a.v. de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. De onthaalmedewerkers zullen in de week van 15 tot en met 19 maart een button opspelden met de boodschap ‘Ik behandel iedereen gelijk-waardig’. Zo draagt de stad mee de boodschap uit dat er in Ninove geen plaats is voor racisme en discriminatie.

Hulpvraag?

Wie nood heeft aan een gesprek, kan terecht bij Lumi, de info- en hulplijn van çavaria (de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI-mensen) waar je terecht kan met al je vragen over gender en seksuele voorkeur (lumi.be/word-geholpen). Ook de medewerkers van het Sociaal Huis staan klaar om mensen door te verwijzen indien nodig.