Nieuws Ninove

Ninove krijgt nieuwe ‘dialectstraatnaamborden’

Heel wat straten in de Ninoofse binnenstad krijgen er binnenkort een extra naambord bij in ‘t “Algemieën Bekoest Nienofs”.

De stadsdiensten brengen de nieuwe borden onder de officiële borden aan. Heel wat straten en pleinen worden van de oude en vroeger bekende Ninoofse namen voorzien. Met de winst op de uitgave van het Ninoofs Dialectwoordenboek in december 2018 besloot de Werkgroep Ninoofs Dialect om de lijn verder te trekken en, in samenwerking met de Stad Ninove, dit project te verwezenlijken. Op deze manier wil men het Ninoofs dialect meer bekendheid geven en eer bewijzen.

De straatnaamborden krijgen de traditionele stadskleuren en het Ninoofse stadswapen. Voorlopig komen ze enkel in de binnenstad, maar ook de deelgemeenten kunnen op eigen verzoek een aantal borden krijgen in hun eigen dialect.

Op de grotere versie van een aantal borden komt een korte verklarende tekst en soms een oude straatfoto. Op de kleinere borden staat dan weer enkel de uitspraak in het ‘Algemieën Bekoest Nienofs’. In totaal werden er 120 dialectborden aangemaakt.

De totstandkoming en de keuze van de namen liep niet altijd over een leien dakje. Gedurende een drietal jaren na de uitgave van het tweede Ninoofs dialectwoordenboek werd door de werkgroep stevig onderzoek gedaan. Alle vermelde info-tekstjes op de borden werden getoetst op hun historische correctheid, fotomateriaal werd her en der verzameld en, in samenwerking met de Drukkerij ABC, werd het ontwerp van de borden ook herhaaldelijk aangepast of bijgewerkt. Het Ninoofse Stadsbestuur ging akkoord om voor de praktische uitvoering van de bevestiging van de borden te zorgen, de Dienst Cultuur coördineerde en de Werkgroep Ninoofs Dialect bekostigt het hele project.

De werkgroep is bijzonder fier dat ze met het straatnaambordenproject een nieuwe bijdrage kunnen leveren aan het Ninoofse cultureel erfgoed.