Nieuws Ninove

Extra subsidies voor senioren- en welzijnsverenigingen

De stad wil verenigingen die met bepaalde doelgroepen werken, samenwerken met andere verenigingen, werken met de Uitpas of vernieuwende initiatieven organiseren, belonen met een extra subsidie.

Op 1 februari trad het nieuw subsidiereglement voor senioren- en welzijnsverenigingen in werking. Die subsidie breidt uit met een extra motiveringssubsidie voor verenigingen die met bepaalde doelgroepen werken, samenwerken met andere verenigingen, werken met de Uitpas of vernieuwende initiatieven organiseren. Bovendien is er nu ook een subsidie voor sociale buurtinitiatieven.

Het bestaande subsidiereglement voor senioren- en welzijnsverenigingen dekte vooral de administratieve kosten van de werking van een vereniging. 

Voor burgers die minstens tweemaandelijks buurtgerichte activiteiten organiseren wordt nu ook een subisidie voorzien. Veerle Cosyns, schepen voor sociale zaken, vindt de extra subsidies een logische keuze: “Onze verenigingen verrichten onmisbaar werk binnen de stad en zijn deelgemeenten. Via allerlei activiteiten brengen ze mensen samen en stimuleren op die manier het welzijn van onze burgers”.

Praktisch werkt de stad met een puntensysteem en een verdeelsleutel. Via de website van het Sociaal Huis kunnen verenigingen of burgers kijken of ze in aanmerking komen en een aanvraag indienen.