Nieuws Ninove

Bezoek de opgravingen aan de Abdijkerk op zondag 8 januari

Op zondag 8 januari geven de archeologen duiding bij de opgravingen aan de terreinen voor de Abdijkerk in Ninove.

De terreinen voor de Abdijkerk in Ninove zullen in 2023 een metamorfose ondergaan. Archeologen van SOLVA onderzoeken sinds oktober in opdracht van stad Ninove de ondergrond om zo meer te weten te komen over de geschiedenis van de norbertijnenabdij die er sinds de 12de eeuw gestaan heeft. Het onderzoek vormt zo een belangrijke aanvulling op de kennis van de abdij en van de stad Ninove. Op zondag 8 januari geven de archeologen duiding bij de opgravingen en worden enkele bijzondere vondsten gepresenteerd.

Oorsprong van de abdij

Het archeologisch onderzoek gebeurt in het kader van de geplande rioleringswerken en heraanleg van het Abdijplein. Deze werken hebben een grote impact op de ondergrond en eventuele archeologische resten die daarin bewaard zijn. Uit eerder historisch en archeologisch onderzoek is geweten dat er vanaf de tweede helft van de 12de eeuw een abdij op de locatie aanwezig is. Het huidige archeologische onderzoek levert al nieuwe informatie op over de oudste bouwfases van de abdij (romaanse en gotische fase) en over sporen die daaraan voorafgaan. Schepen Wouter Vande Winkel: “De doopkapel van de huidige kerk blijkt gebouwd te zijn op de funderingen van één van de torens van de romaanse kerk. Voor de kerk vonden de archeologen een natuurstenen gebouw uit de 13de eeuw. Het blijkt onder meer te hebben gediend als slachthuis.”

Kijk in het leven van de kloosterlingen

Op een groot deel van het opgravingsvlak lag het imposante gastenkwartier van de abdij. Hoewel dit werd afgebroken aan het einde van de 18de eeuw, bleven in de ondergrond verschillende muur- en vloerresten bewaard. Daarnaast vonden de archeologen de rioleringen en een beerput van het gastenkwartier terug. Doordat men de riool ook gebruikte om afval in te dumpen, krijgen we een mooi inzicht in de materiële welstand van de gasten van het klooster. Schepen Wouter Vande Winkel: “De vondsten, waaronder Chinees porselein en fraai glaswerk, geven blijk van een luxueuze levensstandaard. Er zijn talrijke teksten overgeleverd die het leven in het klooster beschrijven of ons vertellen hoe de gebouwen er uit zien. Het archeologisch onderzoek geeft een heel andere, directere kijk in het leven van de kloosterlingen en hun gasten.”

Intrigerende verhalen

Naast de restanten van de abdij zijn er ook sporen aangetroffen die nog ouder zijn. Deze wijzen erop dat de plaats reeds bewoond werd van in de volle middeleeuwen, nog voor er sprake was van de abdij. Verder onderzoek kan inzicht geven over hoe deze sporen te verbinden zijn met het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Ninove.

“Archeologisch onderzoek maakt het mogelijk om aan de hand van kleine objecten intrigerende verhalen uit het verleden te vertellen. Hoe komt een rekeningpenning van Edward II of Edward III (13de-14de-eeuwse Engelse koningen) in Ninove terecht? Of wat is het verhaal achter de prachtige 13de-eeuwse zegelstempel van broeder Balduinus waarop een lam met een vaandel staat afgebeeld?” aldus projectleider Wouter De Maeyer.

Publieksmoment 8 januari

Wie meer wil weten over de opgravingen of benieuwd is naar enkele van de vondsten van de opgraving kan zondag 8 januari tussen 13 uur en 16 uur terecht bij de rondleidingen op de site. Plaats van afspraak: de werfcontainers in de Kloosterweg (kant Abdijstraat). Elk half uur start een rondleiding. Vooraf inschrijven is niet nodig.