Nieuws Ninove

Afvalophaling per kilogram

Vanaf deze week wordt in 9 van de 16 ILvA-gemeenten het opgehaalde afval gewogen en per kilogram aangerekend.

Afvalberg verkleinen

Met gewogen diftar wil ILvA de afvalberg kleiner maken, door de gezinnen zelf verantwoordelijk te maken voor de afvalkost. Via de gele zak betaalt de verbruiker slechts een klein deel van de totale afvalfactuur. De gemeenten betalen nog een groot aandeel van de kost. Een hogere prijs voor de gele zakken en de GFT-stickers kreeg niet de voorkeur, omdat dit niet aanmoedigt om minder afval te produceren. Via gewogen diftar kan het principe ‘de vervuiler betaalt’ wel correct worden toegepast.

De vervuiler betaalt

Gewogen diftar is een logische stap na de nieuwe inzamelregels voor PMD en het toelaten van etensresten in de GFT-container in 2019. Wie dus goed sorteert, heeft in principe weinig restfractie. Wie afval vermijdt en goed sorteert, zal dus een lagere afvalrekening hebben dan wie dat niet doet. Een eerlijke en rechtvaardige aanpak. In andere gemeenten waar dit systeem wordt toegepast, verkleint de afvalberg drastisch na de invoer van gewogen diftar.

Voordelen

Het gebruik van containers heeft veel voordelen. Voor de laders betekent dit een ergonomische manier van werken, in tegenstelling tot het dragen van zakken. Containers kunnen 100% gerecycleerd worden, terwijl gele zakken mee verbrand worden (jaarlijks maar liefst 215 ton aan plastic). Zakken kunnen scheuren, onwel ruiken en voor ongevallen met scherpe voorwerpen zorgen.

Type containers

Er zijn verschillende types containers (40, 140 en 240 liter), zodat het volume kan worden aangepast naargelang de gezinsgrootte en het type behuizing. Voor appartementsgebouwen worden oplossingen op maat voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen.

Tarieven

Ook de tarieven voor de afvalinzameling liggen vast. Bij gewogen diftar bestaat je kost uit 2 delen: een vaste aanbiedkost, ongeacht de hoeveelheid afval die je aanbiedt en een kost per kilogram.

Voor de restfractie is de vaste aanbiedkost 0,25 euro voor een container van 40 en 140 liter en 0,50 euro voor een container van 240 liter. De kost per kilogram restfractie is 0,25 euro.

De vaste aanbiedkost voor GFT is 0,125 euro. Je betaalt 0,085 euro per kilogram GFT.

Sociale correcties

De stad kent sociale correcties toe:

  • 50 euro eenmalige toelage voor kinderen die bij de geboorte worden ingeschreven in Ninove. Dit wordt automatisch door de stad betaald.
  • 75 euro per jaar voor mensen met chronische incontinentieproblemen.
  • 25 euro per jaar voor mensen met specifieke medische noden (stoma, nierdialyse…).
  • 10 euro per jaar voor inwoners die gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming en genieten van een inkomens vervangende tegemoetkoning (IVT), een integratietegemoetkoming (IT) of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Dit wordt automatisch door de stad betaald.

Al deze bedragen worden door de stad gestort op de afvalrekening van de referentiepersoon (gezinshoofd) gekend bij ILvA en dit vanaf juli 2021.

Concreet

Vanaf juni 2021 starten we in Ninove met gewogen diftar. Wat wil dat nu concreet zeggen?

  • De gele zakken worden vervangen door grijze restcontainers, voorzien van een chip.
  • De bestaande groene GFT-container blijf je gebruiken, maar de GFT-stickers verdwijnen.
  • De bestaande groene GFT-containers worden ook voorzien van een chip.
  • Je betaalt zowel je GFT als restfractie per kilogram, via een afvalrekening.