Nieuws Ninove

Vindevoghel Containers trekt vergunningsaanvraag in

Wie regelmatig langs de Elisabethlaan rijdt, heeft de afvalberg op de terreinen van het failliete TIM bvba al wel zien liggen.

Vindevoghel Containers uit Oudenaarde dat eerdere een vergunningsaanvraag indiende om zich op de site te vestigen, heeft de vergunning terug ingetrokken. De firma moet eerst nog een oplossing voor de gemaakte opmerkingen vinden. Wellicht zal eind juni begin juli een nieuwe vergunning worden aangevraagd.