Appelterre-Eichem Meerbeke Nieuws Ninove Pollare

Verdere uitrol fietssuggestiestroken in deelgemeenten

Ninove investeert verder in bijkomende fietssuggestiestroken. De focus ligt daarbij deze keer meer op de deelgemeenten Pollare en Meerbeke. 

Waar mogelijk kiest het stadsbestuur voor fietssuggestiestroken van 120 cm breed. De heraanleg van de Dreefstraat wijst aan dat die breedte als veiliger wordt ervaren door de fietser.

In Pollare krijgt de Pollarebaan fietssuggestiestroken over de hele lengte. “Dat traject is een drukke verbindingsweg richting de Ninoofse ring”, vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, “Door de aanwezigheid van talrijke opritten in de dichtbebouwde straat is het helaas bijna onmogelijk om met snelheidsremmende verkeerssluizen te werken. Met de fietssuggestiestroken willen we bovenop het digitaal snelheidsinformatiebord de snelheid naar beneden krijgen.”

In Meerbeke worden de Herremansstraat en Kapellestraat aangepakt. “De Herremansstraat kent veel sluipverkeer richting Brusselsesteenweg en in de Kapellestraat is basisschool De Wonderwijzer gelegen”, zegt Vande Winkel. Ook daar wil het stadsbestuur de snelheid verlagen.

Verder werden ook twee kleinere trajecten meegenomen. In de Eichemstraat werd ter hoogte van de versmalling een fietssuggestiestrook aangebracht om de fietsers opnieuw op de rijbaan te brengen. Het originele fietspad lag te dicht bij de bebouwing en was niet veilig voor de bewoners van de aanliggende woningen. In de Tavernestraat werd een tweede strook aangelegd. “In een éénrichtingsstraat werd vroeger aangeraden om enkel in de tegenrichting fietssuggestiestroken aan te leggen”, verklaart Vande Winkel, “maar in de praktijk stelden we vast dat sommige fietsers ervan uitgingen dat ze verplicht op die strook moesten rijden, dus dat was verwarrend.”