Nieuws Ninove

Terrasuitbreidingsplan treedt op 8 mei in werking

Met het oog op de heropening van de Ninoofse horeca werkte de stad de voorbije maanden een terrassenplan uit. Net als vorig jaar zullen horeca-uitbaters hun terras tijdelijk kunnen uitbreiden. Zo wil de stad de kans op een rendabele en zo veilig mogelijke heropening vergroten. De regels die het Overlegcomité heeft bepaald moeten daarbij uiteraard gevolgd worden.

Maatwerk

Vorige zomer konden de Ninoofse horecastraten hun terras al uitbreiden en werden de Geraardsbergsestraat in het stadscentrum en de Gemeentehuisstraat in Meerbeke deels omgetoverd tot terrasstraat. Vanaf 8 mei zullen er weer uitgebreide terrassen en terrasstraten zijn. “We hadden het goed ingeschat om het terrassenplan op de vorige gemeenteraad al te laten goedkeuren om het te kunnen activeren van zodra de terrassen open mochten”, vertelt schepen van lokale economie Alain Triest. “Heel wat horeca-uitbaters hebben al een uitgebreid terras aangevraagd.”

 Samen met de cafés en restaurants werd de voorbije weken bekeken op welke manier een tijdelijk groter terras mogelijk kan zijn. Dit is maatwerk, waarbij telkens de specifieke situatie werd ingeschat, rekening houdend met veiligheid, doorgangen en draaibewegingen van de hulpdiensten, toegankelijkheid van het voetpad, impact op de buurt op vlak van parkeerdruk en overlast, enz. Op sommige plaatsen werd gekozen voor een uitbreiding op het voetpad, elders voor een bijkomend terras op een parkeerplaats of op de straat.

Terrasstraat in Geraardsbergsestraat en Gemeentehuisstraat

De Geraardsbergsestraat wordt tijdens het weekend opnieuw een terrasstraat. Op basis van de bewonersbevraging en evaluatie van de editie vorig jaar werd beslist om dit jaar flexibeler om te springen met de opening van de terrasstraat. Wanneer er slecht weer voorspeld wordt, zal de straat niet onnodig afgesloten worden. Wekelijks zal er een inschatting gemaakt worden. Buurtbewoners en klanten kunnen op de website van de stad en op de facebookpagina van de dienst lokale economie volgen of de terrasstraat geopend zal zijn of niet. Schepen Alain Triest: “De straat afsluiten blijft qua veiligheid de enige optie om de terrassen hier uit te breiden. Maar we houden wel rekening met de reacties die we vorig jaar kregen van de buurtbewoners, en voeren wat aanpassingen door. De straat niet afsluiten bij slecht weer, omdat de terrassen dan toch leeg zijn, is er eentje van. Maar ook wat de uren betreft, houden we rekening met de opmerkingen van de burgers. Zo sluiten we op zondag sneller af dan vorig jaar. Aan de bezoekers en de uitbaters vragen we om de geluidsoverlast te beperken, en daar zal ook op gecontroleerd worden.”

Ook in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke is er vanaf 8 mei opnieuw een terraszone. Schepen Alain Triest: “Van 8 mei tot de zomervakantie zal de parking hiervoor worden gebruikt. In de zomer komt de terraszone dichter bij de horeca te liggen. Dan wordt er één rijvak afgesloten en wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd. Als de school start, wordt ze opnieuw verplaatst naar de parking, anders wordt het te gevaarlijk voor de schoolgaande jeugd.”