Nieuws Ninove

Oud stadhuis kleurt blauw om aandacht te vragen voor slachtoffers van mensenhandel

Het oud stadhuis wordt blauw verlicht in het kader van de “Blue Heart” campagne van de Verenigde Naties. Met deze campagne wordt gestreefd naar meer bewustwording rondom de bestrijding van mensenhandel.

De campagne werd door de Verenigde Naties in het leven geroepen met als doel de uitbuiting en vernederende omstandigheden die gepaard gaan met mensenhandel te stoppen. De voorbije jaren hebben verschillende crisissituaties, met name de coronacrisis gevolgd door de Oekraïnecrisis, de omvang van dit probleem alleen maar verergerd.

Zowel de kwetsbaarheid van slachtoffers als de mogelijkheden voor daders zijn verder uitgebreid. De meest voorkomende vormen zijn economische en seksuele uitbuiting, maar het kan ook gaan om uitbuiting van bedelarij, het gedwongen plegen van misdrijven en orgaanhandel. 

De stad neemt graag deel aan deze actie omdat sensibilisering rondom deze problematiek zeer belangrijk blijft. Het oud stadhuis zal blauw oplichten als steun voor alle mensen die slachtoffer werden van mensenhandel, maar ook als preventie. “De verhalen waarbij seksuele uitbuiting in bijvoorbeeld Oekraïne als oorlogswapen wordt gebruikt zijn schokkend”, zegt burgemeester Tania De Jonge. “Jammer genoeg worden steeds meer mensen, vaak in kwetsbare situaties, slachtoffer van uitbuiting. Het is belangrijk dat we het volgende signaal geven: elke klacht binnen dit kader wordt ernstig genomen en grondig onderzocht.”

Meldpunt 

Slachtoffers, getuigen en betrokkenen kunnen steeds terecht bij de politie en op www.stopmensenhandel.be. Via deze wegen kan misbruik gemeld worden en kan men in contact komen met gespecialiseerde hulpcentra.