Nieuws Ninove

Onderzoek gestart naar PFAS-blootstelling op zes Ninoofse locaties

Op zes locaties in Ninove zijn er voorzorgsmaatregelen van kracht die de omwonenden van een mogelijke blootstelling aan PFAS moeten behoeden. De bewoners zijn per brief ingelicht.

Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, zijn chemische stoffen die via voeding en grondwater in ons lichaam kunnen belanden en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid. PFAS zijn aanwezig in veel industriële toepassingen zoals brandblusschuim. OVAM duidt in Ninove zes terreinen aan waar in het verleden PFAS-houdende schuimen zouden kunnen gebruikt zijn.

Het gaat om de volgende locaties:

–          de brandweerkazerne, Désiré De Bodtkaai 3

–          oefenterrein van de brandweer op het einde van de Fabriekstraat

–          oefenterrein van de brandweer op het recyclagepark van Ninove,                           Pamelstraat-Oost

–          terreinen La Lorraine, Elisabethlaan 143

–          terreinen van de voormalige Jacobs-site, Mallaarstraat 11

–          terreinen van het voormalige Bellona Patis, Pamelstraat-Oost 430

 

De Vlaamse overheid is bezig met deze sites te onderzoeken op aanwezigheid van PFAS. De mensen die in een straal van 100 meter rondom een van deze locaties wonen, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg.

 

“We beseffen dat er heel wat bezorgdheden zijn, maar men moet weten dat dit voorzorgsmaatregelen zijn”, zegt Burgemeester Tania De Jonge. “We hopen snel resultaten te hebben van het bodemonderzoek zodat de inwoners van de risicozones duidelijkheid krijgen. Indien uit dit resultaat blijkt dat er verontreiniging is, zullen we deze inwoners ook bijstaan en begeleiden. Daaruit zal ook blijken of een verderzetting van de maatregelen al dan niet nodig is. De stad volgt dit nauwgezet op.”