Nieuws Ninove

N-VA Ninove: “Nieuwe Ninoofse parkeerautomaten gaan in strijd met de taalwetgeving”

Sinds 1 juli zijn de nieuwe parkeerautomaten operationeel, maar deze zijn volgens N-VA Ninove niet in overeenstemming met de taalwetgeving. 

N-VA Ninove vindt het belangrijk dat het Nederlands voorrang krijgt in het straatbeeld. Het feit dat de nieuwe parkeerautomaten burgers in meerdere talen helpt, kan volgens de partij niet de bedoeling zijn. “Zolang we iedereen maar blijven helpen in het Frans, bestaat de noodzaak niet om Nederlands onder de knie te krijgen. N-VA Ninove zal zich tegen de verfransing blijven verzetten. Ninove is Vlaams. Punt”, aldus N-VA Ninove.

“Een private firma die in opdracht van de gemeente parkeerautomaten plaatst, moet rekening houden met de bestuurstaalwet zoals die geldt voor de gemeente”, klinkt het bij   N-VA voorzitter Steven Vanden Berghe. “Een beroep op of aanstelling van private medewerkers, opdrachthouders of deskundigen, voor eender welke reden, ontslaat de overheid niet van de toepassing van de bestuurstaalwetgeving.” 

N-VA Ninove vraagt “een actief inburgeringsbeleid vanuit het stadsbestuur om het Vlaamse karakter van Ninove te behouden en dus zeker geen meertalige communicatie.”

“Aangezien dit een flagrante inbreuk is op de wet op het gebruik van talen in bestuurszaken zal N-VA Ninove klacht indienen bij zowel het Agentschap Binnenlands Bestuur als bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht”, gaat Vanden Berghe verder. “Ondertussen vragen we het stadsbestuur om onmiddellijk contact op te nemen met Optimal Parking Control (OPC) zodat dit snel kan worden aangepast”.