Nieuws Ninove

Eddy en Jonas De Vlieger ontslagen na fraude bij sociale huisvesting

Eddy De Vlieger is ontslagen als directeur van sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek. Ook zijn zoon, Jonas De Vlieger, kreeg zijn ontslag als algemeen directeur van het sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. Ze worden beide beschuldigd van “structurele fraude met overheidsmiddelen”.

Volgens Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele (N-VA), was er bij beide instanties sprake van “structurele fraude met overheidsmiddelen”. Na klachten voerde de afdeling Toezicht sinds maart een onderzoek naar sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek. Sinds begin april onderzocht men ook het sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen.

Voor de rechter

“Er is sprake van structurele fraude met overheidsmiddelen en dat op kap van de mensen die onze steun het meeste nodig hebben”, zegt Matthias Diependaele. Een rechter zal uitspraak moeten doen over de strafbare feiten. De Vlaamse overheid deed alleszins een ambtelijke melding bij het parket over de strafrechtelijke feiten en zal er nog een burgerlijke partijstelling volgen.

“Alles wat onrechtmatig verkregen is, moet maximaal teruggevorderd worden”, bevestigt Diependaele nogmaals. “Er is nergens in de publieke sector plaats voor zij die hun eigenbelang laten primeren boven het algemeen belang. Al zeker binnen de sector van de sociale huisvesting waar de middelen dienen om te voorzien in de huisvesting van de sociaal zwaksten, is elke vorm van persoonlijke of familiale zelfverrijking absoluut ontoelaatbaar.”